Proiecte / Hotărâri

HCL nr. 92 din 17.12.2019 – rectificare bugetul local

HCL nr. 91 din 11.12.2019 – anularea unor creante fiscale

HCL nr. 90 din 11.12.2019 – insusire masuri stabilite de Camera de Conturi Bacau

HCL nr. 89 din 11.12.2019 – stabilire plan de ocupare functii publice pentru anul 2020

HCL nr. 88 din 11.12.2019 – stabilire impozite si taxe locale pentru anul 2020

HCL nr. 87 din 11.12.2019 – rectificare bugetul local

HCL nr. 86 din 11.12.2019 – acordare ajutor inmormantare

HCL nr. 85 din 28.11.2019 – rectificare bugetul local

HCL nr. 84

HCL nr. 83

HCL nr. 82

HCL nr. 81

HCL nr. 80

HCL nr. 79

HCL nr. 78

HCL nr. 77

HCL nr. 76

HCL nr. 75

HCL nr. 74

HCL nr. 73

HCL nr. 72

HCL nr. 71

HCL nr. 70

HCL nr. 69

HCL nr. 68

HCL nr. 67

HCL nr. 66

HOTĂRÂREA nr. 65 din 30.09.2019

HOTĂRÂREA nr. 64 din 30.09.2019

HOTĂRÂREA nr. 63 din 30.09.2019

HOTĂRÂREA nr. 62 din 30.09.2019

HOTĂRÂREA nr. 61 din 30.09.2019

HOTĂRÂREA nr. 60 din 30.09.2019

HOTĂRÂREA NR. 59 din 13.09.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt obiectiv de investitie “Imprejmuire camin cultural sat Dumbrava”

HOTĂRÂREA NR. 58 din 13.09.2019 – aprobarea unei subventii din bugetul public local pentru finantarea apei potabile

HOTĂRÂREA NR. 57 din 13.09.2019 – aprobarea platii din bugetul public local a contravalorii apei utilizate pentru repunerea in functiune a sistemului de alimentare cu apa

HOTĂRÂREA NR. 56 din 13.09.2019 – rectificarea bugetului local<

HOTĂRÂREA NR. 55 din 20.08.2019 – aprobarea modificarii pretului la apa potabila

HOTĂRÂREA NR. 54 din 20.08.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt obiectiv de investitie “Construire fantana publica sat Dumbrava”

HOTĂRÂREA NR. 53 din 20.08.2019 – aprobare ROF Politia Locala

HOTĂRÂREA NR. 52 din 20.08.2019 – acordarea indemnizatiei de sedinta pentru consilierii locali

HOTĂRÂREA NR. 51 din 20.08.2019 – aprobare ROF Consiliul Local

HOTĂRÂREA NR. 50 din 05.08.2019 – insusirea si aprobarea nivelului pierderilor de apa de 10%

HOTĂRÂREA NR. 49 din 23.07.2019

HOTĂRÂREA NR. 48 din 23.07.2019

HOTĂRÂREA NR. 47 din 23.07.2019

HOTĂRÂREA NR. 46 din 23.07.2019

HOTĂRÂREA NR. 45 din 23.07.2019

HOTĂRÂREA NR.44 din 15.07.2019 – modificarea si completarea HCL 47/2017

HOTĂRÂREA NR.43 din 28.06.2019 – insusirea PV de Negociere redeventa concesiune si aprobarea contractului de concesiune pentru cladire administrativa (fost CAP)

HOTĂRÂREA NR.42 din 28.06.2019 – aprobarea ca destinatie de Dispensar uman pentru cladire administrativa (fost CAP)

HOTĂRÂREA NR.41 din 25.06.2019 – aprobarea consumului mediu de carburant pentru autoutilitara si buldoexcavator

HOTĂRÂREA NR.40 din 25.06.2019 – completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public la investitia “Alimentare cu apa”

HOTĂRÂREA NR.39 din 25.06.2019 – completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public

HOTĂRÂREA NR.38 din 25.06.2019 – propunerea de rectificare a bugetului local

HOTĂRÂREA NR.37 din 25.06.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Amenajare grupuri sanitare la Scoala Gimnaziala Dumbrava”

HOTĂRÂREA NR.36 din 25.06.2019 – reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Construire Camin Cultural Dumbrava”

HOTĂRÂREA NR.35 din 25.06.2019 – reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Construire sediu administrativ in satul Motocesti”

HOTĂRÂREA NR.34 din 13.06.2019 – numire administrator provizoriu al SC Serviciul Public Local de Gospodarire Comunala

HOTĂRÂREA NR.33 din 13.06.2019 – incetarea de drept a contractului de administrare al SC Serviciul Public Local de Gospodarire Comunala

HOTĂRÂREA NR.32 din 31.05.2019 – aprobare cotizatie anuala A.D.I. pentru Salubrizare Bacau

HOTĂRÂREA NR.31 din 31.05.2019 – aprobare Regulament pentru stabilire si acordare sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolica Stefan cel Mare Biserica Capata

HOTĂRÂREA NR.30 din 31.05.2019 – acordare ajutor de urgenta

HOTĂRÂREA NR.29 din 31.05.2019 – actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Construire cladire administrativa sat Motocesti”

HOTĂRÂREA NR.28 din 31.05.2019 – aprobare caiet de sarcini pentru iluminat public

HOTĂRÂREA NR.27 din 31.05.2019 – actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Lucrari de realizare racord individual de bransament”

HOTĂRÂREA NR.26 din 31.05.2019 – propunerea de rectificare a bugetului local

Raport de fundamentare al proiectului de buget pentru anul 2019

HOTĂRÂREA NR.25 din 19.04.2019 – aprobarea bugetului local pe anul 2019

HOTĂRÂREA NR.24 din 19.04.2019 – acceptare donatie autovehicul

HOTĂRÂREA NR.23 din 19.04.2019 – rechemarea din CO aferent anului 2019 a primarului

HOTĂRÂREA NR.22 din 19.04.2019 – implementarea proiectului “Reabilitate drumuri locale in satele Gura Vaii, Temelia, Dumbrava”

HOTĂRÂREA NR.21 din 08.04.2019 – aprobarea achizitionarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica pe o perioada de 12 luni

HOTĂRÂREA NR.20 din 08.04.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Construire Cladire Administrativa sat Motocesti”

HOTĂRÂREA NR.19 din 29.03.2019 – aprobarea concesionarii pasune prin incredintare directa

HOTĂRÂREA NR.18 din 29.03.2019 – aprobarea alocarii sumei de 12.000 lei pentru obiectivul “Amenajare fantana publica sat Dumbrava”

HOTĂRÂREA NR.17 din 21 martie 2019 – revocarea HCL 67/2018

HOTĂRÂREA NR.16 din 28 februarie 2019 – aprobarea achizitionarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in anul 2019

HOTĂRÂREA NR.15 din 28 februarie 2019 – inscrierea functiei de arhitect sef in nomenclatorul functiilor de conducere

HOTĂRÂREA NR.14 din 28 februarie 2019 – aprobarea contului de executie la 31.12.2018

HOTĂRÂREA NR.13 din 28 februarie 2019 – aprobarea retelei scolare 2019-2020

HOTĂRÂREA NR.12 din 28 februarie 2019 – aprobarea PV al sedintelor CL din 31.01.2019 si 19.02.2019

HOTĂRÂREA NR.11 din 19 februarie 2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Alimentare cu apa a localitatilor Temelia, Paltinata, Motocesti, Dumbrava si Capata”

HOTĂRÂREA NR.10 din 19 februarie 2019 privind stabilirea taxei de salubrizare la nivelul UAT Gura Vaii in anul 2019 pentru PFA, II, IF, Persoane juridice si alte forme de organizare, altele decat pers fizice

HOTĂRÂREA NR.9 din 19 februarie 2019 privind aprobarea platii deficitului catre A.D.I.S. Bacau

HOTĂRÂREA NR.8 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea actului aditional nr 1 la contractul de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in jud Bacau

HOTĂRÂREA NR.7 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea actului aditional nr 3 la contractul de pozitie privind modul de implementare al proiectului “Sistem integrat de management al deseurilor solide in jud Bacau”

HOTĂRÂREA NR.6 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea actului aditional nr 3 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale si aprobarea tarifelor modificate

HOTĂRÂREA NR.5 din 17 ianuarie 2019 Privind aprobarea implementării obiectivului de investiții Construire Stație de Epurare a apei uzate in comuna Gura Văii, declararea acestuia ca investiție de utilitate publică de interes local pentru procedurile de scoatere din circuitul agricol a unei suprafețe de 4.000 mp.

HOTĂRÂREA NR.4 DIN 17 ianuarie 2019 Privind acordarea unui ajutor de înmormântare ca urmare a decesului Domnului Borcan Neculai, persoana singura

HOTĂRÂREA NR. 3 din 17 ianuarie 2019 Privind aprobarea alipirii a două loturi de teren ce aparțin domeniului privat al comunei Gura Văii

HOTĂRÂREA nr. 02 din data de 17.01.2019 Privind folosirea excedentului anual al bugetului local existent la 31.12.2018

HOTĂRÂREA NR.1 din 17 ianuarie 2019 Privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții pentru demnitarii publici, funcționarii publici și personalul contractual pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gura Văii pe anul 2019


Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local atribuit domnului Cozma Florin declarat supleant pe lista PNL la alegerile locale din 05.06.2016

Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier a

Hotarare privind aprobarea infiintarii Ansamblului folcloric “Razesii Gura Vaii”

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local 2018

Expunere de motive privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local 2018

Raport privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local 2018

Anexa – Plan actiuni si lucrari de interes local 2018


Proiect de hotarare aprobare metodologie vanzare bunuri din domeniul privat

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de ocupare a domeniului public si privat

Hotararea nr 17 din 01.02.2018

Hotararea nr 16 din 29.01.2018

Hotararea nr 15 din 29.01.2018

Hotararea nr 14 din 29.01.2018

23.01.2018 Referat privind aprobarea taxelor si impozitelor locale

Anexa 1 la HCL privind incadrarea terenurilor pe zone si categorii de folosinta

Hotararea nr 13 din 19.01.2018

Hotararea nr 12 din 19.01.2018

Hotararea nr 11 din 19.01.2018

Hotararea nr 10 din 19.01.2018

Hotararea nr 9 din 19.01.2018

Hotararea nr 8 din 19.01.2018

Hotararea nr 7 din 19.01.2018

Hotararea nr 6 din 19.01.2018

Hotararea nr 5 din 19.01.2018

Hotararea nr 4 din 19.01.2018

Hotararea nr 3 din 19.01.2018

Hotararea nr 2 din 19.01.2018

Hotararea nr 1 din 19.01.2018

04.01.2018 Proiect de hotarare privind incadrarea terenurilor pe zone si categorii de folosinta

04.01.2018 Nota de fundamentare la proiectul de hotarare privind incadrarea terenurilor pe zone si categorii de folosinta

Hotararea nr 72 din 14.09.2017 – aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii

Proiect buget pentru anul 2017

Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului Public Local de Gospodarire Comunala

Hotararea nr. 62 din 07.09.2016

Hotararea nr. 50 din 22.07.2016

Hotararea nr. 49 din 22.07.2016

Hotararea nr. 48 din 22.07.2016

Hotararea nr. 47 din 22.07.2016

Hotararea nr. 46 din 22.07.2016

Hotararea nr. 45 din 30.06.2016

Hotararea nr. 44 din 30.06.2016

Hotararea nr. 43 din 30.06.2016

Hotararea nr. 42 din 25.06.2016

Hotararea nr. 41 din 25.06.2016

Hotararea nr. 40 din 25.06.2016

Hotararea nr. 39 din 25.06.2016

Hotararea nr. 38 din 25.06.2016

Hotararea nr. 37 din 25.06.2016

Hotararea nr. 36 din 03.06.2016

Hotararea nr. 35 din 03.06.2016

Hotararea nr. 34 din 27.05.2016

Hotararea nr. 33 din 27.05.2016

Hotararea nr. 32 din 27.05.2016

Hotararea nr. 31 din 27.05.2016

Hotararea nr. 30 din 17.05.2016

Hotararea nr. 29 din 17.05.2016

Hotararea nr. 28 din 13.05.2016

Hotararea nr. 27 din 04.04.2016

Hotararea nr. 26 din 04.04.2016

Hotararea nr. 25 din 04.04.2016

Hotararea nr. 24 din 16.03.2016

Hotararea nr. 23 din 16.03.2016

Hotararea nr. 22 din 16.03.2016

Hotararea nr. 21 din 16.03.2016

Hotararea nr. 20 din 16.03.2016

Hotararea nr. 19 din 16.03.2016

Hotararea nr. 15 din 19.02.2016

Hotararea nr. 14 din 19.02.2016

Hotararea nr. 13 din 19.02.2016

Hotararea nr. 12 din 19.02.2016

Hotararea nr. 11 din 05.02.2016

Hotararea nr. 10 din 05.02.2016

Hotararea nr. 09 din 05.02.2016

Hotararea nr. 08 din 05.02.2016

Hotararea nr. 07 din 05.02.2016

Hotararea nr. 06 din 05.02.2016

Hotararea nr. 05 din 05.02.2016

Hotararea nr. 04 din 22.01.2016

Hotararea nr. 03 din 22.01.2016

Hotararea nr. 02 din 22.01.2016

Hotararea nr. 01 din 22.01.2016