Proiecte / Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.5 din 17 ianuarie 2019 Privind aprobarea implementării obiectivului de investiții Construire Stație de Epurare a apei uzate in comuna Gura Văii, declararea acestuia ca investiție de utilitate publică de interes local pentru procedurile de scoatere din circuitul agricol a unei suprafețe de 4.000 mp.

HOTĂRÂREA NR.4 DIN 17 ianuarie 2019 Privind acordarea unui ajutor de înmormântare ca urmare a decesului Domnului Borcan Neculai, persoana singura

HOTĂRÂREA NR. 3 din 17 ianuarie 2019 Privind aprobarea alipirii a două loturi de teren ce aparțin domeniului privat al comunei Gura Văii

HOTĂRÂREA nr. 02 din data de 17.01.2019 Privind folosirea excedentului anual al bugetului local existent la 31.12.2018

HOTĂRÂREA NR.1 din 17 ianuarie 2019 Privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții pentru demnitarii publici, funcționarii publici și personalul contractual pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gura Văii pe anul 2019


Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local atribuit domnului Cozma Florin declarat supleant pe lista PNL la alegerile locale din 05.06.2016

Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier a

Hotarare privind aprobarea infiintarii Ansamblului folcloric “Razesii Gura Vaii”

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local 2018

Expunere de motive privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local 2018

Raport privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local 2018

Anexa – Plan actiuni si lucrari de interes local 2018


Proiect de hotarare aprobare metodologie vanzare bunuri din domeniul privat

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de ocupare a domeniului public si privat

Hotararea nr 17 din 01.02.2018

Hotararea nr 16 din 29.01.2018

Hotararea nr 15 din 29.01.2018

Hotararea nr 14 din 29.01.2018

23.01.2018 Referat privind aprobarea taxelor si impozitelor locale

Anexa 1 la HCL privind incadrarea terenurilor pe zone si categorii de folosinta

Hotararea nr 13 din 19.01.2018

Hotararea nr 12 din 19.01.2018

Hotararea nr 11 din 19.01.2018

Hotararea nr 10 din 19.01.2018

Hotararea nr 9 din 19.01.2018

Hotararea nr 8 din 19.01.2018

Hotararea nr 7 din 19.01.2018

Hotararea nr 6 din 19.01.2018

Hotararea nr 5 din 19.01.2018

Hotararea nr 4 din 19.01.2018

Hotararea nr 3 din 19.01.2018

Hotararea nr 2 din 19.01.2018

Hotararea nr 1 din 19.01.2018

04.01.2018 Proiect de hotarare privind incadrarea terenurilor pe zone si categorii de folosinta

04.01.2018 Nota de fundamentare la proiectul de hotarare privind incadrarea terenurilor pe zone si categorii de folosinta

Hotararea nr 72 din 14.09.2017 – aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii

Proiect buget pentru anul 2017

Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului Public Local de Gospodarire Comunala

Hotararea nr. 62 din 07.09.2016

Hotararea nr. 50 din 22.07.2016

Hotararea nr. 49 din 22.07.2016

Hotararea nr. 48 din 22.07.2016

Hotararea nr. 47 din 22.07.2016

Hotararea nr. 46 din 22.07.2016

Hotararea nr. 45 din 30.06.2016

Hotararea nr. 44 din 30.06.2016

Hotararea nr. 43 din 30.06.2016

Hotararea nr. 42 din 25.06.2016

Hotararea nr. 41 din 25.06.2016

Hotararea nr. 40 din 25.06.2016

Hotararea nr. 39 din 25.06.2016

Hotararea nr. 38 din 25.06.2016

Hotararea nr. 37 din 25.06.2016

Hotararea nr. 36 din 03.06.2016

Hotararea nr. 35 din 03.06.2016

Hotararea nr. 34 din 27.05.2016

Hotararea nr. 33 din 27.05.2016

Hotararea nr. 32 din 27.05.2016

Hotararea nr. 31 din 27.05.2016

Hotararea nr. 30 din 17.05.2016

Hotararea nr. 29 din 17.05.2016

Hotararea nr. 28 din 13.05.2016

Hotararea nr. 27 din 04.04.2016

Hotararea nr. 26 din 04.04.2016

Hotararea nr. 25 din 04.04.2016

Hotararea nr. 24 din 16.03.2016

Hotararea nr. 23 din 16.03.2016

Hotararea nr. 22 din 16.03.2016

Hotararea nr. 21 din 16.03.2016

Hotararea nr. 20 din 16.03.2016

Hotararea nr. 19 din 16.03.2016

Hotararea nr. 15 din 19.02.2016

Hotararea nr. 14 din 19.02.2016

Hotararea nr. 13 din 19.02.2016

Hotararea nr. 12 din 19.02.2016

Hotararea nr. 11 din 05.02.2016

Hotararea nr. 10 din 05.02.2016

Hotararea nr. 09 din 05.02.2016

Hotararea nr. 08 din 05.02.2016

Hotararea nr. 07 din 05.02.2016

Hotararea nr. 06 din 05.02.2016

Hotararea nr. 05 din 05.02.2016

Hotararea nr. 04 din 22.01.2016

Hotararea nr. 03 din 22.01.2016

Hotararea nr. 02 din 22.01.2016

Hotararea nr. 01 din 22.01.2016