Anunțuri 2021

Anunt privind concesionarea Lotului nr. 7 prin licitatie deschisa cu plic inchis
Proces verbal de afisare rezultat licitatie
Proces verbal de afisare rezultat licitatie deschisa cu plic inchis ce are ca obiect consesionarea unor terenuri ce apartin domeniului privat al comunei Gura Vaii

Anunţ licitaţie dechisa cu plic inchis pentru vânzarea a 145 loturi (teren+constructii) amplasate in satul Rotunda

Anunt concesiune terenuri in suprafata de 2500 mp

ANUNȚ extindere retea electrica

Pv rezultat licitatie

Anunt Extindere retea energie electrica

Anunt elaborare plan activitati sezoniere

Anunt licitatie deschisa cu plic inchis pentru vanzarea a 176 loturi de teren/constructii

Anunt colectiv din 13.05.2021

Cerere restituire Garantie de participare licitatie

Proces verbal de afisare rezultat raport procedura Licitatie Rotunda

Masuri de mediu si clima

30.03.2021 Anunt licitatie deschisa – vanzare 200 loturi teren si 200 de constructii

Proiect de hotarare privind regulamentul Taxi

Proiect de hotarare privind aprobarea Reg. de org a pasunatului pe raza administrativ teritoriala a com. Gura Vaii + anunt

Proiect de hotarare privind aprobarea normelor procedurale de vanzare prin licitatie publica a bunurilor imobile

Anunt concesionarea lotului 8 prin licitatie publica deschisa