Solicitarea informațiilor de interes public

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001: Tinei Silviu


Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Cerere tip – Liber acces la informatii


Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

Reclamatie administrativa depasire termen legal
Reclamatie administrativa raspuns negativ


Lista cu documentele de interes public


Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2018
Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001 in anul 2017
Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001 in anul 2016