Prezentare locală

1. Așezarea geografică

    Comuna Gură Văii este situată în partea de sud – vest a județului Bacău și se învecinează:
– la nord -est – comuna Răcăciuni;
– la nord – vest – comuna Helegiu;
– la sud – comuna Ștefan cel Mare;
– la sud – vest – municipiul Onesti;
– la est – comunele Parava si Orbeni;

   Comuna este închisă în sistemul suburban al municipiului Onești fiind continuă limitei de nord – est a acestuia.

   Teritoriul administrativ al comunei este străbătut de drumul județean DJ 119 care asigură legăturile pe direcția Bacău – Onești și între satele componente: Temelia, Dumbrava, Paltinata, Capăta, Motocești, Amplasament Rotunda și Gura Văii – reședință de comună.

2. Elemente ale cadrului natural

    Teritoriul comunei Gura Văii este situat în zona Subcarpaților Răsăriteni, pe ulucul depresionar al Trotușului – în depresiunea de confluență a acestuia cu râul Tazlău în partea de nord a acestuia.

     Din punct de vedere geomorfologic, comuna Gura Văii se află situată în punctul de contact dintre culmea Pietricica și depresiunea Tazlău – Cașin și are ca limită naturală în partea de sud – est talvegul râului Trotuș.
Relieful astfel caracterizat prezintă zone întinse de eroziune accentuată (atât de suprafață cât și de adâncime) precum și zone de alunecări – zona colinară este în majoritate împădurită.
Din punct de vedere hidrologic, comuna Gura Văii aparține bazinului râului Trotuș, care limitează teritoriul acesteia în partea de sud – vest și colectează afluenții situați pe versanții dealurilor din zona cercetată.

    Principalii afluenți cu debit permanent al râului Trotuș sunt:
– Pârâul Mare care străbate teritoriul comunei pe direcția NE-SV;
– Pârâul Benei cu direcția dominantă a cursului pe direcția NV-SE;
– Pârâul Dumbrava care străbate localitatea cu același nume.
În perioadele cu regim bogat în precipitații, precum și în perioada topirii zăpezilor, debitele acestor pârâuri au caracter torențial.

3. Efectivul de animale si tractoare

    Gura Văii

Cabaline 71 buc
Bovine 180 buc
Ovine 1970 buc
Caprine 198 buc
Tractoare 12 buc

 Dumbrava

Cabaline 61 buc
Bovine 310 buc
Ovine 1860 buc
Caprine 228 buc
Tractoare 46 buc

    Temelia

Cabaline 10 buc
Bovine 15 buc
Ovine 15 buc
Tractoare 1 buc

    Motocești

Cabaline 6 buc
Bovine 36 buc
Ovine 36 buc
Caprine 16 buc
Tractoare 1 buc

    Păltinata

Cabaline 15 buc
Bovine 52 buc
Ovine 208 buc
Caprine 25 buc
Tractoare 1 buc

    Capăta

Cabaline 9 buc
Bovine 48 buc
Ovine 110 buc
Caprine 43 buc
Tractoare 4 buc

    Total general comuna Gura Văii

Cabaline 172 buc
Bovine 641 buc
Ovine 4199 buc
Caprine 510 buc
Porcine 1760 buc
Tractoare 65 buc