Prima pagina

Anunțuri carieră 2023

– Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul Juridic și Stare Civilă.
Anunț rezultat selecție dosare la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Juridic și Stare civilă.
Anunt rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Juridic și Stare civilă.
– Anunt rezultat proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Juridic și Stare civilă.
– Anunt rezultat final la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Juridic și Stare civilă.

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Colectare Venituri, Casierie și Evidența Patrimoniului din cadrul Biroului Buget, Finanțe și Contabilitate.
– Anunt rezultat selecție dosare la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent.
Anunt rezultat proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Colectare venituri, Casierie și Evidența patrimoniului.
Anunț rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Colectare venituri, Casierie și Evidența patrimoniului.
Anunt rezultat final la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Colectare venituri, Casierie și Evidența patrimoniului.

Dispoziții primar 2023

Dispoziția nr. 123 din 04.04.2023 privind stabilirea unui set de măsuri având ca scop prevenirea incendiilor pee durata Sărbătorilor Pascale.

Dispoziția primarului nr. 01/03.01.2023 privind aprobarea și atribuirea plajei de numerotare pentru chitanțele și facturile eliberate în sistem electronic contribuabililor, persoane fizice și juridice, de către compartimentul Colectare venituri, casierie și evidența patrimoniului pentru anul 2023.

Click aici pentru sumarul dispozițiilor primarului…

Programe și strategii

Strategia Națională Anticorupție.

Anexa 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare pentru anul 2022.
Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele SNA 2021 – 2025.
Raport privind stadiul implementării SNA 2021 – 2025 în anul 2022.

Anunțuri:

Anunț pentru comunicarea prin publicitate 26.05.2023.

Anunț pentru comunicarea prin publicitate 18.05.2023.

Anunț pentru comunicarea prin publicitate din data de 16.05.2023.

Anunț privind acordarea de sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în Romania.

Anunț pentru comunicarea prin publicitate din data de 05.05.2023.

Proces verbal a ședinței publice de atribuire directă a pașunilor din proprietatea privată a comunei Gura Văii, județul Bacau.

Anunț pentru comunicarea prin publicare conform Cod Procedură Fiscală, titluri executorii și somații, din data de 27.04.2023.

Anunț pentru comunicarea prin publicare conform Cod Procedură Fiscală, titluri executorii și somații, din data de 24.04.2023.

– Anunț pentru comunicarea prin publicare conform Cod Procedură Fiscală, titluri executorii și somații, din data de 18.04.2023.

– Anunț atribuire pășuni comunale rămase disponibile ca urmare a rezilierii unor contracte.

Anunț pentru comunicarea prin publicare conform Cod Procedură Fiscală din data de 20.03.2023.

– Anunț pentru comunicare prin publicitate, conform Cod Procedură Fiscală, titluri executorii și somații.

Proces verbal de afișare rezultat la anuntul nr. 1871 din 07.02.2023 privind vânzarea a 41 loturi teren curți costrucții situate în intravilanul satului Rotunda, comuna Gura Văii, județul Bacău.

Starea comunei

Raportul de stare economică, socială și de mediu a comunei Gura Văii in anul 2022.

Primăria Gura Văii va distribui unități de compostare individuală, pentru fiecare gospodărie.

Începând cu data de 18 ianuarie 2023, Primăria Gura Văii va distribui unități de compostare individuală, pentru fiecare gospodărie. Angajații Primăriei vor bate din poartă în poartă și vor înmâna câte o unitate de compost fiecărui reprezentant al casei
Acestea sunt destinate compostării resturilor vegetale, coji de legume sau fructe, ori resturi alimentare.
Măsura vine cu scopul de a diminua cantitatea de deșeuri menajere generate anual prin oferirea de forme alternative de reciclare.
CE SUNT BIODEȘEURILE ?
În general biodeșeurile sunt considerate deșeuri biodegradabile provenite din grădini si parcuri, deșeuri alimentare sau provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazinele de vânzare cu amănuntul, compatibile cu deșeurile provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare precum și produse animaliere.
În înțelesul acestui Ghid biodeșeurile sunt deșeuri compostabile provenite din bucătaria privată, grădină si grajdul de animale ierbivore si cotețe de păsări de curte : resturi de fructe, legume, resturi de la prepararea cafelei sau a ceaiului, praf de la curățarea locuinței, ramuri, frunze uscate, iarba, resturi de flori, defecații de animale ierbivore și defecații de la păsări de curte, etc.
Se mai pot folosi resturi de hârtie și de carton mărunțite, așchii si rumeguș de lemn, coceni de porumb, coji de nuci si de alune, coji de ouă mărunțite si fibre naturale (lână, bumbac, etc).
Toate aceste deșeuri se pot transforma în îngrășământ natural pentru ghivece cu flori, grădină sau livadă în câteva săptămâni.
CE ESTE COMPOSTAREA ?
Compostarea este o formă naturală de reciclare, un proces natural prin intermediul căruia microorganismele (bacteriile, ciupercile microscopice) si nevertebratele (insecte, viermi) descompun materia organică, transformând-o într-un îngrășământ, COMPOSTUL .
Procesul de descompunere a deșeurilor biodegradabile se face prin digestie aerobă și conversie în fertilizator organic, cu ajutorul unor echipamente speciale: unitățile de compost.

Achiziții publice 2023

Anunț de participare încheiere convenție civilă de prestări servicii pentru lucrarea – Strămutare oseminte Erou Sublocotenent Turturică Gheorghe.

Răspuns la clarificare pentru achiziția directă privind lucrări pentru asigurarea alimentării cu energie electrică la Căminul Cultural Dumbrava, comuna Gura Văii, județul Bacău.

Erată la anunțul de participare nr. 2577 din 21.02.2023.

Răspuns clarificare la următoarele anunțuri de participare – AP nr. 2514 din 20.02.2023, AP nr. 2516 din 20.02.2023, AP nr. 2515 din 20.02. 2023, AP nr. 2513 din 20.02.2023.

Click pentru sumarul achizițiilor publice…

Vezi pe StirileProTV.roAlbum foto facebook...

– Proiecte de hotărâri

Proiect de hotarâre ,,Digitalizare în folosul cetățeanului.”

Transparență decizională:
Proiect de hotărâre nr. 4007/24.03.2023 privind aprobare contului de executie al bugetului de venituri și cheltuieli, pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare al comunei Gura Văii la 31.12.2022.

Transparență decizională:
Proiect de hotarare nr. 3287/07.03.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Gura Văii. a unui teren situat în satul Gura Văii, Strada Principală, comuna Gura Văii, județul Bacău.

Click aici pentru sumarul complet al rubricii proiecte de hotărâri…

Masuri de mediu si clima

– Anunțuri vânzare teren

Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Costea Daniela Elena – nr. 8 din 16.05.2023.
– Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Costea Daniela Elena – nr. 7 din 16.05.2023.
– Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Leonte Aneta – nr. 6 din 07.04.2023.
– Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Leonte Aneta – nr. 5 din 07.04.2023.
Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Dabija Liliana-Monica – nr. 4 din 22.03.2023.

Mai multe anunțuri de vânzare terenuri…