Prima pagina

Anunțuri cariere

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante „șef S.V.S.U., gr. IA” la Compartimentul pentru Situații de Urgență.
 Proces verbal privind concursul/ examenul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de Șef Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență la Compartimentului Situații de Urgență.

Vezi rubrica generală de anunțuri cariere…


Rapoarte și studii

Raportul de stare socială, economică și de mediu a comunei Gura Văii in anul 2023.
Vezi rubrica de rapoarte și studii…


Achiziții publice 2024

Anunț atribuire contract de servicii – Pachet alimentar, pentru elevii din unitățile de învățământ din comuna Gura Văii, județul Bacău.

Raportul procedurii nr. 2022 din 01.03.2024.

ANUNT ANULARE ANEXA NR. 5 LA Ordinul Președintelui ANAP nr. 1170 din 2021 – RAPORTUL PROCEDURII.

Proces verbal afișare rezultat achiziție directă conform AP. 1097 din 05.02.2024.
Anunț de participare privind achiziția de lucrări – Construire clădire administrativa sat Motocești – rest de executat cu nr. 1097 din 05.02.2024.
Construire clădire administrativă – sat Motocești com. Gura Văii – fără valori – documentație arhivată în format .zip.
Deviz general.
Formulare 1-12.
Memoriu continuare lucrări – Construire Clădire Administrativă sat Motocești, comuna Gura Văii, județul Bacău – rest de executat.
Memoriu tehnic si caiet de sarcini instalații încălzire.
Memoriu tehnic si caiet de sarcini pentru instalațiile electrice.
Memoriu tehnic si caiet de sarcini pt. instalații sanitare.
Scrisoare de înaintare.

Anunț de anulare achiziție directă – Construire Clădire administrativă sat Motocești – rest de executat.

Răspuns la clarificarea nr. 2.

Răspuns la solicitări de clarificări.

Anunț de participare privind achiziția de lucrări – Construire Clădire Administrativă sat Motocești – rest de executat.

Construire clădire administrativă-sat Motocești comuna Gura Văii – fără valori – documente arhivate cu extensie .zip

Deviz general.

Formulare 1-12

Memoriu continuare lucrări – Construire Clădire Administrativă sat Motocești, comuna Gura Văii, județul Bacău – rest de executat.

Memoriu tehnic și caiet de sarcini instalații încălzire.

Memoriu tehnic și caiet de sarcini pentru instalațiile electrice.

Memoriu tehnic si caiet de sarcini pentru instalații sanitare.

Scrisoare de înaintare.
Erata la anunțul de participare nr. 769 din 26.01.2024


Anunțuri:

Proces verbal de afișare rezultat licitație deschisă cu plic închis având ca obiect vânzarea unui lot de teren în suprafață de 316 mp.

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate – acte administrative fiscale și titluri executorii.

Anunț privind vânzarea prin licitație publică, in condițiile legii, a unui teren in suprafață de 316 mp aparținând domeniului privat al comunei Gura Văii, județul Bacău.
Caiet de sarcini.
Formulare.

Anunț privind organizarea licitației publice deschise cu plic închis a unor bunuri – mijloc fix, autovehicule, aflate în patrimoniul privat al Comunei Gura Văii.
Scrisoare de înaintare.
Caiet de sarcini.
Formulare.

Vezi rubrica generală de anunțuri…


Dispoziții primar 2023

Dispoziția nr. 123 din 04.04.2023 privind stabilirea unui set de măsuri având ca scop prevenirea incendiilor pee durata Sărbătorilor Pascale.

Dispoziția primarului nr. 01/03.01.2023 privind aprobarea și atribuirea plajei de numerotare pentru chitanțele și facturile eliberate în sistem electronic contribuabililor, persoane fizice și juridice, de către compartimentul Colectare venituri, casierie și evidența patrimoniului pentru anul 2023.

Click aici pentru sumarul dispozițiilor primarului…


Primăria Gura Văii va distribui unități de compostare individuală, pentru fiecare gospodărie.

Începând cu data de 18 ianuarie 2023, Primăria Gura Văii va distribui unități de compostare individuală, pentru fiecare gospodărie. Angajații Primăriei vor bate din poartă în poartă și vor înmâna câte o unitate de compost fiecărui reprezentant al casei
Acestea sunt destinate compostării resturilor vegetale, coji de legume sau fructe, ori resturi alimentare.
Măsura vine cu scopul de a diminua cantitatea de deșeuri menajere generate anual prin oferirea de forme alternative de reciclare.
CE SUNT BIODEȘEURILE ?
În general biodeșeurile sunt considerate deșeuri biodegradabile provenite din grădini si parcuri, deșeuri alimentare sau provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazinele de vânzare cu amănuntul, compatibile cu deșeurile provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare precum și produse animaliere.
În înțelesul acestui Ghid biodeșeurile sunt deșeuri compostabile provenite din bucătaria privată, grădină si grajdul de animale ierbivore si cotețe de păsări de curte : resturi de fructe, legume, resturi de la prepararea cafelei sau a ceaiului, praf de la curățarea locuinței, ramuri, frunze uscate, iarba, resturi de flori, defecații de animale ierbivore și defecații de la păsări de curte, etc.
Se mai pot folosi resturi de hârtie și de carton mărunțite, așchii si rumeguș de lemn, coceni de porumb, coji de nuci si de alune, coji de ouă mărunțite si fibre naturale (lână, bumbac, etc).
Toate aceste deșeuri se pot transforma în îngrășământ natural pentru ghivece cu flori, grădină sau livadă în câteva săptămâni.
CE ESTE COMPOSTAREA ?
Compostarea este o formă naturală de reciclare, un proces natural prin intermediul căruia microorganismele (bacteriile, ciupercile microscopice) si nevertebratele (insecte, viermi) descompun materia organică, transformând-o într-un îngrășământ, COMPOSTUL .
Procesul de descompunere a deșeurilor biodegradabile se face prin digestie aerobă și conversie în fertilizator organic, cu ajutorul unor echipamente speciale: unitățile de compost.


Programe și strategii

Strategia Națională Anticorupție.

Raport privind progresele și stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul comunei Gura Văii în anul 2023.

Anexa 3 – Inventarul măsurilor de transparență instituționala și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare la nivelul comunei Gura Văii, pentru anul 2023.


Vezi pe StirileProTV.ro


Proiecte de hotărâri

Proiect de hotărâre nr. 2192/05.03.2024 – privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care pot fi realizate în anul 2024 de către beneficiarii prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Proiect de hotărâre nr. 2237/06.03.2024 – privind Rectificarea Bugetului Local al comunei Gura Văii, județul Bacău pe anul 2024.

Proiect de hotărâre nr. 2268/07.03.2024 – privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență, a ajutoarelor comunitare și a situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență din bugetul local al comunei Gura Văii.

Proiect de hotărâre nr. 2505/18.03.2024 – privind aprobarea Devizului General și al indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Lucrări de întreținere, reparații curente și sistematizare clădire Primărie și Cămin Cultural, sat Gura Văii, comuna Gura Văii, județ Bacău”.

Proiect de hotărâre nr. 2555/18.03.2024 – privind aprobarea Devizului General și al indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Reparații la interior și exterior, amenajare curte Cămin Cultural Dumbrava”.

Proiect de hotărâre nr. 2590/19.03.2024 – aprobarea desfășurării evenimentului cultural – artistic – ,,Festival Istoric – Gura Văii, parte din Altarul de Jertfă și Eroism al Bacăului – Ediția a  III-a.

Click aici pentru sumarul complet al rubricii proiecte de hotărâri…Masuri de mediu si clima


– Anunțuri vânzare teren

Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Costea Daniela Elena – nr. 6 din 12.03.2024.
Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Costea Daniela Elena – nr. 5 din 12.03.2024.
Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Damian Alexandru – nr. 4 din 26.02.2024.
Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Barbu Vasile – nr. 3 din 26.02.2024.
Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Muraru Ion și Muraru Adriana – nr. 2 din 20.02.2024.
Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Spircu Maria – nr. 1 din 30.01.2024.

Mai multe anunțuri de vânzare terenuri…