Prima pagina

Primăria Gura Văii va distribui unități de compostare individuală, pentru fiecare gospodărie.

Începând cu data de 18 ianuarie 2023, Primăria Gura Văii va distribui unități de compostare individuală, pentru fiecare gospodărie.spacer Angajații Primăriei vor bate din poartă în poartă și vor înmâna câte o unitate de compost fiecărui reprezentant al casei
Acestea sunt destinate compostării resturilor vegetale, coji de legume sau fructe, ori resturi alimentare.
Măsura vine cu scopul de a diminua cantitatea de deșeuri menajere generate anual prin oferirea de forme alternative de reciclare.
CE SUNT BIODEȘEURILE ?
În general biodeșeurile sunt considerate deșeuri biodegradabile provenite din grădini si parcuri, deșeuri alimentare sau provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazinele de vânzare cu amănuntul, compatibile cu deșeurile provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare precum și produse animaliere.
În înțelesul acestui Ghid biodeșeurile sunt deșeuri compostabile provenite din bucătaria privată, grădină si grajdul de animale ierbivore si cotețe de păsări de curte : resturi de fructe, legume, resturi de la prepararea cafelei sau a ceaiului, praf de la curățarea locuinței, ramuri, frunze uscate, iarba, resturi de flori, defecații de animale ierbivore și defecații de la păsări de curte, etc.
Se mai pot folosi resturi de hârtie și de carton mărunțite, așchii si rumeguș de lemn, coceni de porumb, coji de nuci si de alune, coji de ouă mărunțite si fibre naturale (lână, bumbac, etc).
Toate aceste deșeuri se pot transforma în îngrășământ natural pentru ghivece cu flori, grădină sau livadă în câteva săptămâni.
CE ESTE COMPOSTAREA ?
Compostarea este o formă naturală de reciclare, un proces natural prin intermediul căruia microorganismele (bacteriile, ciupercile microscopice) si nevertebratele (insecte, viermi) descompun materia organică, transformând-o într-un îngrășământ, COMPOSTUL .
Procesul de descompunere a deșeurilor biodegradabile se face prin digestie aerobă și conversie în fertilizator organic, cu ajutorul unor echipamente speciale: unitățile de compost.

Ultimele anunțuri publicate:

Actualizare atenționare meteorologică – cod galben.

Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate – Titlu Executoriu și Somația nr. 7519/09.01.2023 – Radu I. Ionuț.

Anunț privind sesiunile de instruire în vederea obținerii Certificatului de utilizare durabilă a produselor de protecție a plantelor conform Ordinului nr. 1.356 din 2018.

– Anunț pentru comunicare prin publicitate, conform Cod Procedură Fiscală, titluri executorii și somații.

Anunțuri carieră 2023

– Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de șofer buldoexcavator, grad / treaptă profesională IA la Biroul Deservire și Administrarea Domeniului Public și Privat.

Anunțuri carieră 2022

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de  CONSILIER, clasa I, grad profesional superior la Compartiment Fonduri Europene din cadrul Biroului Buget, Finanțe și Contabilitate.
– Proces verbal privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de CONSILIER, clasa I, grad profesional superior,  la Compartimentul Fonduri Europene, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Văii, judeţul Bacău.

Achiziții publice 2023

– Anunt rezultat selectie dosare la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de șofer buldoexcavator, grad 1A la Biroul Deservire și A.D.P.P.

Anunt de atribuire Contract de servicii de catering.

Achiziționare servicii proiectare la faza PTH+CS+DDE+DTAC, Asistență tehnică și Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PRIN CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CORPURILOR DE ILUMINAT ȘI PRIN GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ELECTRICE ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA GURA VĂII, JUDEȚUL BACĂU
Anunț de participare
Audit energetic
Caiet de sarcini
DALI
Formulare necesare

Click pentru sumarul achizițiilor publice…

Vezi pe StirileProTV.roAlbum foto facebook...

– Proiecte de hotărâri

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Gura Văii pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 11382 din 07.12.2022 privind stabilirea drepturilor salariale pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Văii, județul Bacău, aplicabile în anul 2023.

Transparență decizională:
– Proiect de hotărâre atestare apartenență la domeniul public al comunei Gura Văii a unui teren situat în satul Gura Văii, str. Principală nr. 6.

Transparență decizională:
– Proiect de hotărâre taxe și impozite locale 2023.

Transparență decizională:
– Proiect de hotarâre – taxa de salubrizare 2023.

Click aici pentru sumarul complet al rubricii proiecte de hotărâri…

Masuri de mediu si clima

– Anunțuri vânzare teren

– Ofertă vânzare teren, listă preemptori și notificare preemptori – Negoiță Lorica – nr. 2 din 09.01.2023.
– Oferta vanzare teren, lista preemptori si notificare preemptori – Gradinaru Ana Lucia – nr. 1 din 03.01.2023.

Mai multe anunțuri de vânzare terenuri…

Dispoziții primar 2023

Dispoziția primarului nr. 01/03.01.2023 privind aprobarea și atribuirea plajei de numerotare pentru chitanțele și facturile eliberate în sistem electronic contribuabililor, persoane fizice și juridice, de către compartimentul Colectare venituri, casierie și evidența patrimoniului pentru anul 2023.

Publicații căsătorie 2023

17.01.2023 Publicație de căsătorie privind pe Andronache Gelu și Negoiescu Cristina – Ionela