Prima pagina

Anunțuri carieră 2023

– Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul Juridic și Stare Civilă.

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Colectare Venituri, Casierie și Evidența Patrimoniului din cadrul Biroului Buget, Finanțe și Contabilitate.

Programe și strategii

Strategia Națională Anticorupție.

Anexa 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare pentru anul 2022.
Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele SNA 2021 – 2025.
Raport privind stadiul implementării SNA 2021 – 2025 în anul 2022.

Anunțuri:

Anunț pentru comunicarea prin publicare conform Cod Procedură Fiscală din data de 20.03.2023.

– Anunț pentru comunicare prin publicitate, conform Cod Procedură Fiscală, titluri executorii și somații.

Anunt individual pentru comunicarea prin publicitate – Piciorlung Ionel.

Proces verbal de afișare rezultat la anuntul nr. 1871 din 07.02.2023 privind vânzarea a 41 loturi teren curți costrucții situate în intravilanul satului Rotunda, comuna Gura Văii, județul Bacău.

Starea comunei

Raportul de stare economică, socială și de mediu a comunei Gura Văii in anul 2022.

Primăria Gura Văii va distribui unități de compostare individuală, pentru fiecare gospodărie.

Începând cu data de 18 ianuarie 2023, Primăria Gura Văii va distribui unități de compostare individuală, pentru fiecare gospodărie. Angajații Primăriei vor bate din poartă în poartă și vor înmâna câte o unitate de compost fiecărui reprezentant al casei
Acestea sunt destinate compostării resturilor vegetale, coji de legume sau fructe, ori resturi alimentare.
Măsura vine cu scopul de a diminua cantitatea de deșeuri menajere generate anual prin oferirea de forme alternative de reciclare.
CE SUNT BIODEȘEURILE ?
În general biodeșeurile sunt considerate deșeuri biodegradabile provenite din grădini si parcuri, deșeuri alimentare sau provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazinele de vânzare cu amănuntul, compatibile cu deșeurile provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare precum și produse animaliere.
În înțelesul acestui Ghid biodeșeurile sunt deșeuri compostabile provenite din bucătaria privată, grădină si grajdul de animale ierbivore si cotețe de păsări de curte : resturi de fructe, legume, resturi de la prepararea cafelei sau a ceaiului, praf de la curățarea locuinței, ramuri, frunze uscate, iarba, resturi de flori, defecații de animale ierbivore și defecații de la păsări de curte, etc.
Se mai pot folosi resturi de hârtie și de carton mărunțite, așchii si rumeguș de lemn, coceni de porumb, coji de nuci si de alune, coji de ouă mărunțite si fibre naturale (lână, bumbac, etc).
Toate aceste deșeuri se pot transforma în îngrășământ natural pentru ghivece cu flori, grădină sau livadă în câteva săptămâni.
CE ESTE COMPOSTAREA ?
Compostarea este o formă naturală de reciclare, un proces natural prin intermediul căruia microorganismele (bacteriile, ciupercile microscopice) si nevertebratele (insecte, viermi) descompun materia organică, transformând-o într-un îngrășământ, COMPOSTUL .
Procesul de descompunere a deșeurilor biodegradabile se face prin digestie aerobă și conversie în fertilizator organic, cu ajutorul unor echipamente speciale: unitățile de compost.

Achiziții publice 2023

Anunț de participare încheiere convenție civilă de prestări servicii pentru lucrarea – Strămutare oseminte Erou Sublocotenent Turturică Gheorghe.

Răspuns la clarificare pentru achiziția directă privind lucrări pentru asigurarea alimentării cu energie electrică la Căminul Cultural Dumbrava, comuna Gura Văii, județul Bacău.

Erată la anunțul de participare nr. 2577 din 21.02.2023.

Răspuns clarificare la următoarele anunțuri de participare – AP nr. 2514 din 20.02.2023, AP nr. 2516 din 20.02.2023, AP nr. 2515 din 20.02. 2023, AP nr. 2513 din 20.02.2023.

Anunț de participare – lucrări pentru asigurarea alimentării cu energie electrică la Căminul Cultural Dumbrava, comuna Gura Văii, județul Bacău.
– Anunț de participare.
– Expertiză electrică.
– Formulare necesare.
– Liste fară valori.
– Scrisoare de înaintare.

Anunț de participare – Lucrări amenajare interioare și exterioare CAP, comuna Gura Văii, județul Bacău.
– Anunț participare.
– Formulare necesare.
– Deviz necesar cheltuieli – listă fără valori.
– Memoriu de prezentare.
– Scrisoare de înaintare.

Anunț de participare – Lucrări amenajare interioare clădire administrativă Păltinata, comuna Gura Văii, județul Bacău.
– Anunț de participare.
– Scrisoare de înaintare.
– Memoriu de prezentare.
– Centralizatorul cheltuielilor – liste fără valori.
– Formulare necesare.

Anunț de participare – Lucrări amenajare interioare clădire administrativă Pătrășcani, comuna Gura Văii, județul Bacău
– Anunț participare.
– Formulare necesare.
– Deviz necesar cheltuieli – listă fără valori.
– Memoriu de prezentare.
– Scrisoare de înaintare.

Anunț de participare – lucrări de amenajări mormânt de război și construire operă comemorativă Sublocotenent Turturică Gheorghe, comuna Gura Văii, județul Bacău.
– Anunț
– D.T.A.C.
– Scrisoare de inaintare
– Deviz general – liste fără vaori
– Memoriu de prezentare
– Formulare necesare

Anunț de participare – Lucrări amenajare interioare clădire administrativă Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacău
– Anunț
– Formulare necesare
– Centralizator cheltuieli – listă fără valori
– Memoriu prezentare
 Scrisoare înaintare

Click pentru sumarul achizițiilor publice…

Vezi pe StirileProTV.roAlbum foto facebook...

– Proiecte de hotărâri

Transparență decizională:
Proiect de hotărâre nr. 4007/24.03.2023 privind aprobare contului de executie al bugetului de venituri și cheltuieli, pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare al comunei Gura Văii la 31.12.2022.

Transparență decizională:
Proiect de hotarare nr. 3287/07.03.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Gura Văii. a unui teren situat în satul Gura Văii, Strada Principală, comuna Gura Văii, județul Bacău.

Transparență decizională:
Proiect de hotarare nr. 3295/07.03.2023 privind regulament ul de atribuire directă pășuni.

Transparență decizională:
Proiect de hotărâre nr. 2776/23.02.2023 privind aprobarea depunetii cererii de finanțare, prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, „Consolidare, modernizare și refuncționalizare clădire administrativă Pătrășcani”.

Transparență decizională:
Proiect de hotărâre nr. 2659/21.02.2023 privind aprobarea organizării evenimentului intitulat „Strămutare Erou Sublocotenent Turturică Gheorge”.

Click aici pentru sumarul complet al rubricii proiecte de hotărâri…

Masuri de mediu si clima

– Anunțuri vânzare teren

Ofertă vânzare teren, listă preemptori și notificare preemptori – Dabija Liliana-Monica – nr. 4 din 22.03.2023.
– Ofertă vânzare teren, listă preemptori și notificare preemptori – Grădinaru Mircea Marian – nr. 3 din 21.02.2023.
– Ofertă vânzare teren, listă preemptori și notificare preemptori – Negoiță Lorica – nr. 2 din 09.01.2023.
– Oferta vanzare teren, lista preemptori si notificare preemptori – Gradinaru Ana Lucia – nr. 1 din 03.01.2023.

Mai multe anunțuri de vânzare terenuri…