Prima pagina

Anunțuri cariere

– Anunț concurs/examen de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de Șef Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgentă, grad/ treapta profesionali IA, studii medii, perioadă nedeterminată.

Achiziții publice 2023

Anunț de participare – Servicii de catering – Masa calda in scoli.
– Caiet de sarcini
– Contract-de-servicii draft
– Fisa de date a achiziției
– Formulare
– Împuternicire
– Strategia de contractare

Anunț de participare – Lucrări amenajări interioare – exterioare și lucrări, reparații pentru obiectivul de investiție Cămin Cultural Dumbrava.
– Caiet de sarcini.
– Deviz general.
– F3 Lucrări amenajări interioare.
– F3 Lucrări exterioare.
– F3 Lucrări reparații camera tehnică.
– Formulare 1-12.
– Scrisoare de înaintare.

Anunț de participare pentru atribuirea contractului de servicii de catering in vederea acordării unui suport alimentar – tip sandvici – cod CPV 55524000-9 – Servicii de catering pentru școli – pentru preșcolarii și elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Gura Văii, județul Bacău.
Caiet de sarcini
Strategia de contractare
Fisa de date a achiziției
Contract de servicii
Formulare necesare
Împuternicire
Erata la Procesul verbal nr. 10.205 din 30.10.2023
Anunț de atribuire – Masa calda în școli.

Click pentru sumarul achizițiilor publice…

Anunțuri:

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante  „șef S.V.S.U. , gr. IA” la Compartimentul pentru Situații de Urgență

Anunț privind acordul de mediu pentru proiectul „Extindere rețea de apă potabilă și branșamente aferente satelor Temelia și Dumbrava, comuna Gura Văii, județul Bacău.”

Anunț Extindere rețea alimentare cu apă potabilă și branșamente aferente satelor Temelia și Dumbrava, comuna Gura Văii, județul Bacău.

Comuna Gura Văii anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Proiect integrat pentru înființarea rețelei de canalizare a apei menajere și modernizarea rețelei de apă potabilă în comuna Gura Văii, județul Bacău”. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate – Titlu Executoriu nr. 201000512/11.09.2023 si Somatia nr. 201000468/11.09.2023, pentru contribuabilul SC Mio&Ali SRL…

Anunț pentru comunicarea prin publicitate – emitere act administrativ fiscal pentru contribuabilii: Florea Gh. Dan. Genes P. Gheorghe, Trifan Iulian, Chiriac Neculai.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare.
Dispoziția nr. 284/05.10.2023 privind aprobarea procedurii interne referitoare la participarea solicitanților de finanțare în cadrul Programului de casare a autovehiculelor uzate;
Anexă la Dispoziția nr. 284/05.10.2023 Procedură internă privind participarea solicitanților de finanțare în cadrul Programului de casare a autovehiculelor uzate (Rabla local);

-Informare efectuată de comuna Gura Văii cu sediul in comuna Gura Văii, str. Primarăei, nr. 2, judetul Bacau, tel./fax.0371407500/0372.002112, e-mail: primarlaguravaii@yahoo.com, ce intentionează să solicite de la A.B.A. Siret, Sistemul de Gospodarire a Apelor Bacău, avlz de gospodarlre a apelor pentru realizarea lucrarilor ȚProiect integrat pentru infiintarea retelel de canalizare a apei menajere și modernlzarea retelei de apa potablla in comuna Gura Vaii, județul Bacau”, amplasata in satele Gura Vaii, Motocești, Păltinata, Temelia, Dumbrava și Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacau.
Proces Verbal afișare rezultat licitație publică.
– Anunț licitație deschisă, cu plic închis, privind vânzarea a 41 loturi teren curți construcții, situate în intravilanul satului Rotunda, comuna Gura Văii, județul Bacău.
— Plan de amplasament loturi
— Formulare necesare (.docx)
Declarație ca solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare lichidare sau faliment.

Dispoziții primar 2023

Dispoziția nr. 123 din 04.04.2023 privind stabilirea unui set de măsuri având ca scop prevenirea incendiilor pee durata Sărbătorilor Pascale.

Dispoziția primarului nr. 01/03.01.2023 privind aprobarea și atribuirea plajei de numerotare pentru chitanțele și facturile eliberate în sistem electronic contribuabililor, persoane fizice și juridice, de către compartimentul Colectare venituri, casierie și evidența patrimoniului pentru anul 2023.

Click aici pentru sumarul dispozițiilor primarului…

Primăria Gura Văii va distribui unități de compostare individuală, pentru fiecare gospodărie.

Începând cu data de 18 ianuarie 2023, Primăria Gura Văii va distribui unități de compostare individuală, pentru fiecare gospodărie. Angajații Primăriei vor bate din poartă în poartă și vor înmâna câte o unitate de compost fiecărui reprezentant al casei
Acestea sunt destinate compostării resturilor vegetale, coji de legume sau fructe, ori resturi alimentare.
Măsura vine cu scopul de a diminua cantitatea de deșeuri menajere generate anual prin oferirea de forme alternative de reciclare.
CE SUNT BIODEȘEURILE ?
În general biodeșeurile sunt considerate deșeuri biodegradabile provenite din grădini si parcuri, deșeuri alimentare sau provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazinele de vânzare cu amănuntul, compatibile cu deșeurile provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare precum și produse animaliere.
În înțelesul acestui Ghid biodeșeurile sunt deșeuri compostabile provenite din bucătaria privată, grădină si grajdul de animale ierbivore si cotețe de păsări de curte : resturi de fructe, legume, resturi de la prepararea cafelei sau a ceaiului, praf de la curățarea locuinței, ramuri, frunze uscate, iarba, resturi de flori, defecații de animale ierbivore și defecații de la păsări de curte, etc.
Se mai pot folosi resturi de hârtie și de carton mărunțite, așchii si rumeguș de lemn, coceni de porumb, coji de nuci si de alune, coji de ouă mărunțite si fibre naturale (lână, bumbac, etc).
Toate aceste deșeuri se pot transforma în îngrășământ natural pentru ghivece cu flori, grădină sau livadă în câteva săptămâni.
CE ESTE COMPOSTAREA ?
Compostarea este o formă naturală de reciclare, un proces natural prin intermediul căruia microorganismele (bacteriile, ciupercile microscopice) si nevertebratele (insecte, viermi) descompun materia organică, transformând-o într-un îngrășământ, COMPOSTUL .
Procesul de descompunere a deșeurilor biodegradabile se face prin digestie aerobă și conversie în fertilizator organic, cu ajutorul unor echipamente speciale: unitățile de compost.

Programe și strategii

Strategia Națională Anticorupție.

Anexa 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare pentru anul 2022.
Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele SNA 2021 – 2025.
Raport privind stadiul implementării SNA 2021 – 2025 în anul 2022.

Vezi pe StirileProTV.ro

Proiecte de hotărâri

Proiect de hotărâre stabilire taxă de salubrizare pentru utilizatorii casnici în anul 2024.

Proiect de hotărâre stabilire taxă de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici în anul 2024.

Proiect de hotărâre aprobare taxe și impozite locale 2024.

Proiect de hotărâre privind aprobarea programării efectuării concediului de odihnă aferente primarului și viceprimarului Comunei Gura Văii, județul Bacau, pentru anul 2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a spațiului cu destinația cabinet medical (dispensar uman Dumbrava) și a terenului aferent din Comuna Gura Văii, sat Dumbrava, strada Dealul Oanei, nr. 126, Comuna Gura Văii, Județul Bacău.

Click aici pentru sumarul complet al rubricii proiecte de hotărâri…

Masuri de mediu si clima

– Anunțuri vânzare teren

Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Enache Daniel – nr. 21 din 04.12.2023.
Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Roman Dorina – nr. 20 din 31.10.2023.
Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Tănase Ion – nr. 19 din 24.08.2023.
Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Tănase Ion – nr. 18 din 24.08.2023.

Mai multe anunțuri de vânzare terenuri…