Prima pagina

Manifestări culturale

🇹🇩Îi sărbătorim , an de an, de ZIUA EROILOR!
🇹🇩Vorbim despre ei și faptele lor de vitejie!
🗡Vrei șă știi cum arătau?Cu ce luptau?Cum erau echipați și dotați? Vrei să trăiești pe viu experiența Primului Război Mondial?
🛡Vino la Gura Văii , între 26-28 iulie 2024, la cel mai mare Festival dedicat Armatei Romane din Primul Razboi Mondial.
⚔️Expoziție de arme, medalii, decorații, proiecții de filme, uniforme militare, reconstituire istorică de cea mai înaltă calitate.
🤲Te așteptăm la un eveniment UNIC în județul Bacău, județul Eroilor!
🤝Avem oaspeți de seamă prin Asociația de Reconstituiri Istorice ,, Ferdinand I,, Muzeul de Istorie Targu Ocna, colecționari de profil , detectoriști autorizați care au făcut istorie în descoperiri, asociații de profil.
❤️Gura Văii este parte din Altarul de Jertfă și Sacrificiu al Bacăului!

Anunțuri cariere

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante „șef S.V.S.U., gr. IA” la Compartimentul pentru Situații de Urgență.
 Proces verbal privind concursul/ examenul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de Șef Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență la Compartimentului Situații de Urgență.

Vezi rubrica generală de anunțuri cariere…


Rapoarte și studii

Raportul de stare socială, economică și de mediu a comunei Gura Văii in anul 2023.
Vezi rubrica de rapoarte și studii…


Achiziții publice 2024

Anunț de publicitate și documente anexă pentru obiectivul de investiție “Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui ~ sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public, la nivelul comunei Gura Văii, județul Bacău”.
Anunț de publicitate pentru obiectivul de investiție “Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public, la nivelul comunei Gura Văii, județul Bacău” – document cu extensie .pdf.
– Erata la anunțul de publicitate nr. 4445 din 13.05.2024.

Anunț de participare pentru achiziția de „Servicii diriginte de șantier pentru obiectul de investiție Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Gura Văii, județul Bacău.”
– Caiet de sarcini.
– Formulare necesare.
– Piese desenate PTH.zip
– Piese scrise PTH.

Mergi la rubrica generală de achiziții publice…


Anunțuri:

Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate – titlu executoriu Macovei I. Traian.

Anunț individual privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate act administrativ fiscal Stoica Gh. Daniel – stare de insolvabilitate.

Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate.

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate – acte administrative fiscale și titluri executorii.

Anunț măsurători cadastrale.

Proces verbal de afișare rezultat licitație deschisă cu plic închis având ca obiect vânzarea unui lot de teren în suprafață de 316 mp.

Anunț privind vânzarea prin licitație publică, in condițiile legii, a unui teren in suprafață de 316 mp aparținând domeniului privat al comunei Gura Văii, județul Bacău.
Caiet de sarcini.
Formulare.

Anunț privind organizarea licitației publice deschise cu plic închis a unor bunuri – mijloc fix, autovehicule, aflate în patrimoniul privat al Comunei Gura Văii.
Scrisoare de înaintare.
Caiet de sarcini.
Formulare.

Vezi rubrica generală de anunțuri…


Dispoziții primar 2024

Dispoziției primarului nr. 217 din 07 mai 2024 privind actualizarea delimitării Secțiilor de Votare din comuna Gura Văii, județul Bacău, pentru desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024.

Dispoziția nr. 214 din 30 aprilie 2024 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în vederea desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din Romania în Parlamentul European și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024.

Click aici pentru sumarul dispozițiilor primarului…


Primăria Gura Văii va distribui unități de compostare individuală, pentru fiecare gospodărie.

Începând cu data de 18 ianuarie 2023, Primăria Gura Văii va distribui unități de compostare individuală, pentru fiecare gospodărie. Angajații Primăriei vor bate din poartă în poartă și vor înmâna câte o unitate de compost fiecărui reprezentant al casei
Acestea sunt destinate compostării resturilor vegetale, coji de legume sau fructe, ori resturi alimentare.
Măsura vine cu scopul de a diminua cantitatea de deșeuri menajere generate anual prin oferirea de forme alternative de reciclare.
CE SUNT BIODEȘEURILE ?
În general biodeșeurile sunt considerate deșeuri biodegradabile provenite din grădini si parcuri, deșeuri alimentare sau provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazinele de vânzare cu amănuntul, compatibile cu deșeurile provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare precum și produse animaliere.
În înțelesul acestui Ghid biodeșeurile sunt deșeuri compostabile provenite din bucătaria privată, grădină si grajdul de animale ierbivore si cotețe de păsări de curte : resturi de fructe, legume, resturi de la prepararea cafelei sau a ceaiului, praf de la curățarea locuinței, ramuri, frunze uscate, iarba, resturi de flori, defecații de animale ierbivore și defecații de la păsări de curte, etc.
Se mai pot folosi resturi de hârtie și de carton mărunțite, așchii si rumeguș de lemn, coceni de porumb, coji de nuci si de alune, coji de ouă mărunțite si fibre naturale (lână, bumbac, etc).
Toate aceste deșeuri se pot transforma în îngrășământ natural pentru ghivece cu flori, grădină sau livadă în câteva săptămâni.
CE ESTE COMPOSTAREA ?
Compostarea este o formă naturală de reciclare, un proces natural prin intermediul căruia microorganismele (bacteriile, ciupercile microscopice) si nevertebratele (insecte, viermi) descompun materia organică, transformând-o într-un îngrășământ, COMPOSTUL .
Procesul de descompunere a deșeurilor biodegradabile se face prin digestie aerobă și conversie în fertilizator organic, cu ajutorul unor echipamente speciale: unitățile de compost.


Programe și strategii

Strategia Națională Anticorupție.

Raport privind progresele și stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul comunei Gura Văii în anul 2023.

Anexa 3 – Inventarul măsurilor de transparență instituționala și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare la nivelul comunei Gura Văii, pentru anul 2023.


Vezi pe StirileProTV.ro


Proiecte de hotărâri

Proiect de hotărâre conferire titlu de cetățean de onoare al comunei Gura Văii, post-mortem, doamnei educator Zaharia Maria.

Proiect de hotărâre privind atribuirea unei denumiri „Grădiniței cu Program Normal,” situată în satul Gura Văii, comuna Gura Văii, județul Bacău.

Proiect de hotărâre vizând aprobarea denumirii Căminului Cultural Gura Văii.

Proiect de hotărâre vizând instituirea unor facilități fiscale pentru donatorii de sânge.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea evenimentului „Sărbătorile Paștelui”.

Click aici pentru sumarul complet al rubricii proiecte de hotărâri…Masuri de mediu si clima


– Anunțuri vânzare teren

Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Costea Daniela Elena – nr. 6 din 12.03.2024.
Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Costea Daniela Elena – nr. 5 din 12.03.2024.
Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Damian Alexandru – nr. 4 din 26.02.2024.
Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Barbu Vasile – nr. 3 din 26.02.2024.
Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Muraru Ion și Muraru Adriana – nr. 2 din 20.02.2024.
Ofertă vânzare teren extravilan, listă preemptori și notificare preemptori – Spircu Maria – nr. 1 din 30.01.2024.

Mai multe anunțuri de vânzare terenuri…