Prima pagina

ANUNȚ IMPORTANT !

Primăria comunei Gura Văii vă aduce la cunoștință faptul că prin apariția H.G. nr. 714/2022 s-a stabilit obligativitatea ca autorităţile publice locale să înfiinţeze şi să întreţină un registru de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate dintr-o unitate administrativ-teritorială.
Astfel persoanele fizice şi juridice au obligatia de a declara la Primărie sistemele individuale autorizate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate.
Drept urmare, atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice care au pe proprietăţi astfel de sisteme individuale autorizate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate (bazine de colectare, cum sunt fosele septice, toaletele cu bazine etc.), trebuie să depună, la Primăria comunei Gura Văii, o cerere/declaraţie până la data de 30 octombrie 2022.
Formularul tipizat se găseşte aici  cât şi la sediul primăriei.
Declaratia de mai sus se  completeaza si se depune la biroul Registratura, din cadrul Primăriei Gura Văii. Precizăm că legislaţia prevede amenzi între 5.000 lei şi 10.000 lei în cazul în care nu se va depune această declaraţie.
– Vezi anunțul complet privind obligativitatea declarării foselor septice.
– Descarcă de aici formularul pentru declararea fosei septice.

Vezi pe StirileProTV.roAlbum foto facebook...

Achiziții publice 2022

Anunț consultare de piață privind stabilirea valorii estimate pentru servicii de acordare credite – linie de finanţare revolving.
Caiet de sarcini privind achiziția publică de servicii de acordare credite – linie de finanțare revolving în vederea finanțării unor investiții de interes local.

Anunț consultare de piață privind stabilirea valorii estimate pentru întocmirea unui studiu hidrogeologic preliminar.
Caiet de sarcini.

06.10.2022 Anunț privind achiziția publică de servicii de acordare credite – linie de finanțare revolving în cuantum de 9.000.000 lei, în vederea finanțării unor investiții de interes public local.
– Anunț consultarea pieței
– Caiet de sarcini
Rezultat proces verbal – consultare piață [nou!].

Click pentru sumarul achizițiilor publice 2022…

– Proiecte de hotărâri

Transparență decizională:
– Proiect de hotărâre atestare apartenență la domeniul public al comunei Gura Văii a unui teren situat în satul Gura Văii, str. Principală nr. 6.

Transparență decizională:
– Proiect de hotărâre taxe și impozite locale 2023.

Transparență decizională:
– Proiect de hotarâre – taxa de salubrizare 2023.

– Proiect de Hotărâre nr. 10271/31.10.2022 privind însușirea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021 – 2027 a Comunei Gura Văii, județul Bacău.
– – Descarcă de aici Strategia de dezvoltare locală a comunei Gura Văii.

– Proiect de Hotărâre nr. 10268/31.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărul burselor școlare pentru elevii înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar din comuna Gura Văii, pentru anul școlar 2022 – 2023.

– Proiect de Hotărâre nr. 9521/10.10.2022 privind aprobarea  instituirii și derulării, la nivelul comunei Gura Văii a programului multiannual de interes public “Programul Local Rabla”.

Click aici pentru sumarul complet al rubricii proiecte de hotărâri…

Masuri de mediu si clima

Ultimele anunțuri publicate:

Anunț individual pt. comunicare prin publicitate – titlu executoriu / somația nr. 8060/16.06.2020 (conform Cod Procedură Fiscală) – Văsii V. Marinela, sat Gura Văii, nr. 431.

Anunț pentru comunicare prin publicitate, conform Cod Procedură Fiscală, titluri executorii și somații.

– Anunț licitație deschisă cu plic închis privind vânzarea a 41 de loturi teren curți construții situate în intravilanul satului Rotunda, comuna Gura Văii jud. Bacau.
– Descărcați de aici formularele necesare participării la licitație – [format office .docx]… 

– Anunț privind obligativitatea declarării foselor septice.
– Formular declarare fose septice.

– Anunţ transparenţa decizională:
Proiect de Hotărâre – privind aprobarea documentaţiei cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru şi Carte funciară a imobilului Drum Comunal DC 112 Gura Văii – Viişoara (com Ştefan Cel mare), aflat în extravilanul satului Gura Văii, comuna Gura Văii, judeţ Bacău – domeniul public al UAT Gura Văii.

Anunțuri vânzare teren

Oferta vanzare teren, lista preemptori si notificare preemptori – Grigoraș Georgeta
Ofertă vânzare teren extravilan – Postolache Cornelia
Oferta vanzare teren, lista preemptori si notificare preemptori – nr. 7 din 21.09.2022
Oferta vanzare teren, lista preemptori si notificare preemptori – nr. 6 din 14.06.2022
Oferta vanzare teren, lista preemptori si notificare preemptori – nr. 5 din 14.06.2022

Mai multe anunțuri de vânzare terenuri…

Publicații căsătorie

07.11.2022 Publicație de căsătorie privind pe Tudorache Alin – Florin și Bărcăcianu Andreea
01.11.2022 Publicație de căsătorie privind pe Mladin Cristian și Ghiontul Beatris-Georgiana