Stare civilă

Ofițer stare civilă: Palade Veronica