Integritate instituțională

Descărcați de aici „Codul etic și de integritate” [format.pdf]

Raport anual – 2023 – privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Gura Văii, județul Bacău.

Strategia Națională Anticorupție

Raport privind progresele și stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul comunei Gura Văii în anul 2023.

Anexa 3 – Inventarul măsurilor de transparență instituționala și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare la nivelul comunei Gura Văii, pentru anul 2023.

Anexa 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare pentru anul 2022.
Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele SNA 2021 – 2025.
Raport privind stadiul implementării SNA 2021 – 2025 în anul 2022.