Strategia Națională Anticorupție

Raport privind progresele și stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul comunei Gura Văii în anul 2023.

Anexa 3 – Inventarul măsurilor de transparență instituționala și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare la nivelul comunei Gura Văii, pentru anul 2023.

Anexa 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare pentru anul 2022.
Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele SNA 2021 – 2025.
Raport privind stadiul implementării SNA 2021 – 2025 în anul 2022.