Anunțuri carieră 2020

23.12.2020 Proces verbal de afisare – promovare in grad consilier achizitii publice
04.12.2020 PV desfasurare interviu – consurs ocupare post asistent medical comunitar
02.12.2020 PV privind desfasurarea probei scrise a concursului pentru ocupare post asistent medical comunitar
23.11.2020 Proces verbal de selectie dosare asistent medical comunitar
23.11.2020 Anunt promovare in grad – consilier gradul I
16.11.2020 Anunt privind organizarea Concursului de promovare in grad profesional principal -polotist local
03.11.2020 Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale vacante pe perioada nedeterminta de asistent medical comunitar in Compartimentul asistenta sociala in aparatul de specialitate al Primarului
17.09.2020 Dispozitie suspendare concurs asistent medical comunitar.
19.08.2020 Anuntul privind organizarea Concursului pentru postul de asistent medical comunitar