Anunțuri 2024

Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate – titlu executoriu Macovei I. Traian.

Anunț individual privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate act administrativ fiscal Stoica Gh. Daniel – stare de insolvabilitate.

Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate.

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate – acte administrative fiscale și titluri executorii.

Anunț măsurători cadastrale.

Proces verbal de afișare rezultat licitație deschisă cu plic închis având ca obiect vânzarea unui lot de teren în suprafață de 316 mp.

Anunț privind vânzarea prin licitație publică, in condițiile legii, a unui teren in suprafață de 316 mp aparținând domeniului privat al comunei Gura Văii, județul Bacău.
Caiet de sarcini.
Formulare.

Anunț privind organizarea licitației publice deschise cu plic închis a unor bunuri – mijloc fix, autovehicule, aflate în patrimoniul privat al Comunei Gura Văii.
Scrisoare de înaintare.
Caiet de sarcini.
Formulare.

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului.

Consiliul Județean Bacău anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ȘI CONECTIVITĂȚII LA REȚEAUA RUTIERĂ TEN-T A DRUMURILOR JUDEȚENE DJ 206B, (INTERSECTIE CU DJ119 D) – PARAVA ȘI RADOAIA DUMBRAVA (INTERS CU DJ119), JUD. BACĂU”…