Anunțuri 2024

Anunț privind organizarea licitației publice deschise cu plic închis a unor bunuri – mijloc fix, autovehicule, aflate în patrimoniul privat al Comunei Gura Văii.
Scrisoare de înaintare.
Caiet de sarcini.
Formulare.

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului.

Consiliul Județean Bacău anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ȘI CONECTIVITĂȚII LA REȚEAUA RUTIERĂ TEN-T A DRUMURILOR JUDEȚENE DJ 206B, (INTERSECTIE CU DJ119 D) – PARAVA ȘI RADOAIA DUMBRAVA (INTERS CU DJ119), JUD. BACĂU”…

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate – acte administrative fiscale și titluri executorii.