Achiziții publice 2023

Anunt de atribuire Contract de servicii de catering.

Achiziționare servicii proiectare la faza PTH+CS+DDE+DTAC, Asistență tehnică și Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PRIN CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CORPURILOR DE ILUMINAT ȘI PRIN GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ELECTRICE ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA GURA VĂII, JUDEȚUL BACĂU
– Anunț de participare
– Audit energetic
– Caiet de sarcini
– DALI
– Formulare necesare