Achiziții publice 2023

Anunț de participare încheiere convenție civilă de prestări servicii pentru lucrarea – Strămutare oseminte Erou Sublocotenent Turturică Gheorghe.

Răspuns la clarificare pentru achiziția directă privind lucrări pentru asigurarea alimentării cu energie electrică la Căminul Cultural Dumbrava, comuna Gura Văii, județul Bacău.

Erată la anunțul de participare nr. 2577 din 21.02.2023.

Răspuns clarificare la următoarele anunțuri de participare – AP nr. 2514 din 20.02.2023, AP nr. 2516 din 20.02.2023, AP nr. 2515 din 20.02. 2023, AP nr. 2513 din 20.02.2023.

Anunț de participare – lucrări pentru asigurarea alimentării cu energie electrică la Căminul Cultural Dumbrava, comuna Gura Văii, județul Bacău.
Anunț de participare.
Expertiză electrică.
Formulare necesare.
Liste fară valori.
Scrisoare de înaintare.

Anunț de participare – Lucrări amenajare interioare și exterioare CAP, comuna Gura Văii, județul Bacău.
Anunț participare.
Formulare necesare.
Deviz necesar cheltuieli – listă fără valori.
Memoriu de prezentare.
Scrisoare de înaintare.

Anunț de participare – Lucrări amenajare interioare clădire administrativă Păltinata, comuna Gura Văii, județul Bacău.
Anunț de participare.
Scrisoare de înaintare.
Memoriu de prezentare.
Centralizatorul cheltuielilor – liste fără valori.
Formulare necesare.

Anunț de participare – Lucrări amenajare interioare clădire administrativă Pătrășcani, comuna Gura Văii, județul Bacău
Anunț participare.
Formulare necesare.
Deviz necesar cheltuieli – listă fără valori.
Memoriu de prezentare.
Scrisoare de înaintare.

Anunț de participare – lucrări de amenajări mormânt de război și construire operă comemorativă Sublocotenent Turturică Gheorghe, comuna Gura Văii, județul Bacău.
Anunț
D.T.A.C.
Scrisoare de inaintare
Deviz general – liste fără vaori
Memoriu de prezentare
Formulare necesare

Anunț de participare – Lucrări amenajare interioare clădire administrativă Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacău
Anunț
Formulare necesare
Centralizator cheltuieli – listă fără valori
Memoriu prezentare
Scrisoare înaintare

Anunt de atribuire Contract de servicii de catering.

Achiziționare servicii proiectare la faza PTH+CS+DDE+DTAC, Asistență tehnică și Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PRIN CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CORPURILOR DE ILUMINAT ȘI PRIN GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ELECTRICE ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA GURA VĂII, JUDEȚUL BACĂU
– Anunț de participare
– Audit energetic
– Caiet de sarcini
– DALI
– Formulare necesare