Achiziții publice 2023

Raportul procedurii…

Anexa nr. 4 la Ordinul ANAP nr. 1170 din 2021 – Proces-verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice.
Raportul procedurii.

Anunț de participare – Servicii de catering – Masa calda in scoli.
Caiet de sarcini
Contract-de-servicii draft
Fisa de date a achiziției
Formulare
Împuternicire
Strategia de contractare

Anunț de participare – Lucrări amenajări interioare – exterioare și lucrări, reparații pentru obiectivul de investiție Cămin Cultural Dumbrava.
Caiet de sarcini.
Deviz general.
F3 Lucrări amenajări interioare.
F3 Lucrări exterioare.
F3 Lucrări reparații camera tehnică.
Formulare 1-12.
Scrisoare de înaintare.

Anunț de participare pentru atribuirea contractului de servicii de catering in vederea acordării unui suport alimentar – tip sandvici – cod CPV 55524000-9 – Servicii de catering pentru școli – pentru preșcolarii și elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Gura Văii, județul Bacău.
Caiet de sarcini
Strategia de contractare
Fisa de date a achiziției
Contract de servicii
Formulare necesare
Împuternicire
– Erata la Procesul verbal nr. 10.205 din 30.10.2023
– Anunț de atribuire – Masa calda în școli.

Anunț de participare pentru atribuirea contractului de servicii de catering in scoli.
Caiet de sarcini.
Contract de servicii.
Formulare.
Împuternicire.

Rezultatul procesului de evaluare și selecție a proiectelor de finanțare nerambursabilă din bugetul local al comunei Gura Văii desfășurat în perioada 07.08.2023-11.08.2023.

Anunț de participare privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de Ia bugetul local al comunei Gura Văii, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România situate pe raza teritorial-administrativă a Comunei Gura Văii.
Regulament de stabilire a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Gura Văii pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România situate pe raza teritorial-administrativă a Comunei Gura Văii.
Formular de solicitare de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Gura Văii pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute in România.
Declarație.
Erata la anunțul de participare nr. 6602 din 27.06.2023

Anunț de participare încheiere convenție civilă de prestări servicii pentru lucrarea – Strămutare oseminte Erou Sublocotenent Turturică Gheorghe.

Răspuns la clarificare pentru achiziția directă privind lucrări pentru asigurarea alimentării cu energie electrică la Căminul Cultural Dumbrava, comuna Gura Văii, județul Bacău.

Erată la anunțul de participare nr. 2577 din 21.02.2023.

Răspuns clarificare la următoarele anunțuri de participare – AP nr. 2514 din 20.02.2023, AP nr. 2516 din 20.02.2023, AP nr. 2515 din 20.02. 2023, AP nr. 2513 din 20.02.2023.

Anunț de participare – lucrări pentru asigurarea alimentării cu energie electrică la Căminul Cultural Dumbrava, comuna Gura Văii, județul Bacău.
Anunț de participare.
Expertiză electrică.
Formulare necesare.
Liste fară valori.
Scrisoare de înaintare.

Anunț de participare – Lucrări amenajare interioare și exterioare CAP, comuna Gura Văii, județul Bacău.
Anunț participare.
Formulare necesare.
Deviz necesar cheltuieli – listă fără valori.
Memoriu de prezentare.
Scrisoare de înaintare.

Anunț de participare – Lucrări amenajare interioare clădire administrativă Păltinata, comuna Gura Văii, județul Bacău.
Anunț de participare.
Scrisoare de înaintare.
Memoriu de prezentare.
Centralizatorul cheltuielilor – liste fără valori.
Formulare necesare.

Anunț de participare – Lucrări amenajare interioare clădire administrativă Pătrășcani, comuna Gura Văii, județul Bacău
Anunț participare.
Formulare necesare.
Deviz necesar cheltuieli – listă fără valori.
Memoriu de prezentare.
Scrisoare de înaintare.

Anunț de participare – lucrări de amenajări mormânt de război și construire operă comemorativă Sublocotenent Turturică Gheorghe, comuna Gura Văii, județul Bacău.
Anunț
D.T.A.C.
Scrisoare de inaintare
Deviz general – liste fără vaori
Memoriu de prezentare
Formulare necesare

Anunț de participare – Lucrări amenajare interioare clădire administrativă Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacău
Anunț
Formulare necesare
Centralizator cheltuieli – listă fără valori
Memoriu prezentare
Scrisoare înaintare

Anunt de atribuire Contract de servicii de catering.

Anunț de participare privind evenimentul Festivalul Antic și Medieval Gura Văii 2023 în perioada 19-20 mai 2023.
Anunț de participare privind organizarea evenimentului sportiv intitulat Cupa Offroad Gura Văii 2023 în perioada 23-25 iunie 2023.

Achiziționare servicii proiectare la faza PTH+CS+DDE+DTAC, Asistență tehnică și Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PRIN CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CORPURILOR DE ILUMINAT ȘI PRIN GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ELECTRICE ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA GURA VĂII, JUDEȚUL BACĂU
– Anunț de participare
– Audit energetic
– Caiet de sarcini
– DALI
– Formulare necesare