Hotărâri Consiliul Local Gura Văii anul 2018

Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local atribuit domnului Cozma Florin declarat supleant pe lista PNL la alegerile locale din 05.06.2016
Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier a
Hotarare privind aprobarea infiintarii Ansamblului folcloric “Razesii Gura Vaii”
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local 2018
Expunere de motive privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local 2018
Raport privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local 2018
Anexa – Plan actiuni si lucrari de interes local 2018
Proiect de hotarare aprobare metodologie vanzare bunuri din domeniul privat
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de ocupare a domeniului public si privat
Hotararea nr 17 din 01.02.2018
Hotararea nr 16 din 29.01.2018
Hotararea nr 15 din 29.01.2018
Hotararea nr 14 din 29.01.2018
23.01.2018 Referat privind aprobarea taxelor si impozitelor locale
Anexa 1 la HCL privind incadrarea terenurilor pe zone si categorii de folosinta
Hotararea nr 13 din 19.01.2018
Hotararea nr 12 din 19.01.2018
Hotararea nr 11 din 19.01.2018
Hotararea nr 10 din 19.01.2018
Hotararea nr 9 din 19.01.2018
Hotararea nr 8 din 19.01.2018
Hotararea nr 7 din 19.01.2018
Hotararea nr 6 din 19.01.2018
Hotararea nr 5 din 19.01.2018
Hotararea nr 4 din 19.01.2018
Hotararea nr 3 din 19.01.2018
Hotararea nr 2 din 19.01.2018
Hotararea nr 1 din 19.01.2018
04.01.2018 Proiect de hotarare privind incadrarea terenurilor pe zone si categorii de folosinta
04.01.2018 Nota de fundamentare la proiectul de hotarare privind incadrarea terenurilor pe zone si categorii de folosinta