Hotărâri Consiliul Local Gura Văii anul 2019

HCL nr. 92 din 17.12.2019 – rectificare bugetul local
HCL nr. 91 din 11.12.2019 – anularea unor creante fiscale
HCL nr. 90 din 11.12.2019 – insusire masuri stabilite de Camera de Conturi Bacau
HCL nr. 89 din 11.12.2019 – stabilire plan de ocupare functii publice pentru anul 2020
HCL nr. 88 din 11.12.2019 – stabilire impozite si taxe locale pentru anul 2020
HCL nr. 87 din 11.12.2019 – rectificare bugetul local
HCL nr. 86 din 11.12.2019 – acordare ajutor inmormantare
HCL nr. 85 din 28.11.2019 – rectificare bugetul local
HCL nr. 84
HCL nr. 83
HCL nr. 82
HCL nr. 81
HCL nr. 80
HCL nr. 79
HCL nr. 78
HCL nr. 77
HCL nr. 76
HCL nr. 75
HCL nr. 74
HCL nr. 73
HCL nr. 72
HCL nr. 71
HCL nr. 70
HCL nr. 69
HCL nr. 68
HCL nr. 67
HCL nr. 66
HOTĂRÂREA nr. 65 din 30.09.2019
HOTĂRÂREA nr. 64 din 30.09.2019
HOTĂRÂREA nr. 63 din 30.09.2019
HOTĂRÂREA nr. 62 din 30.09.2019
HOTĂRÂREA nr. 61 din 30.09.2019
HOTĂRÂREA nr. 60 din 30.09.2019
HOTĂRÂREA NR. 59 din 13.09.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt obiectiv de investitie „Imprejmuire camin cultural sat Dumbrava”
HOTĂRÂREA NR. 58 din 13.09.2019 – aprobarea unei subventii din bugetul public local pentru finantarea apei potabile
HOTĂRÂREA NR. 57 din 13.09.2019 – aprobarea platii din bugetul public local a contravalorii apei utilizate pentru repunerea in functiune a sistemului de alimentare cu apa
HOTĂRÂREA NR. 56 din 13.09.2019 – rectificarea bugetului local<
HOTĂRÂREA NR. 55 din 20.08.2019 – aprobarea modificarii pretului la apa potabila
HOTĂRÂREA NR. 54 din 20.08.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt obiectiv de investitie „Construire fantana publica sat Dumbrava”
HOTĂRÂREA NR. 53 din 20.08.2019 – aprobare ROF Politia Locala
HOTĂRÂREA NR. 52 din 20.08.2019 – acordarea indemnizatiei de sedinta pentru consilierii locali
HOTĂRÂREA NR. 51 din 20.08.2019 – aprobare ROF Consiliul Local
HOTĂRÂREA NR. 50 din 05.08.2019 – insusirea si aprobarea nivelului pierderilor de apa de 10%
HOTĂRÂREA NR. 49 din 23.07.2019
HOTĂRÂREA NR. 48 din 23.07.2019
HOTĂRÂREA NR. 47 din 23.07.2019
HOTĂRÂREA NR. 46 din 23.07.2019
HOTĂRÂREA NR. 45 din 23.07.2019
HOTĂRÂREA NR.44 din 15.07.2019 – modificarea si completarea HCL 47/2017
HOTĂRÂREA NR.43 din 28.06.2019 – insusirea PV de Negociere redeventa concesiune si aprobarea contractului de concesiune pentru cladire administrativa (fost CAP)
HOTĂRÂREA NR.42 din 28.06.2019 – aprobarea ca destinatie de Dispensar uman pentru cladire administrativa (fost CAP)
HOTĂRÂREA NR.41 din 25.06.2019 – aprobarea consumului mediu de carburant pentru autoutilitara si buldoexcavator
HOTĂRÂREA NR.40 din 25.06.2019 – completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public la investitia „Alimentare cu apa”
HOTĂRÂREA NR.39 din 25.06.2019 – completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public
HOTĂRÂREA NR.38 din 25.06.2019 – propunerea de rectificare a bugetului local
HOTĂRÂREA NR.37 din 25.06.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Amenajare grupuri sanitare la Scoala Gimnaziala Dumbrava”
HOTĂRÂREA NR.36 din 25.06.2019 – reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Construire Camin Cultural Dumbrava”
HOTĂRÂREA NR.35 din 25.06.2019 – reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Construire sediu administrativ in satul Motocesti”
HOTĂRÂREA NR.34 din 13.06.2019 – numire administrator provizoriu al SC Serviciul Public Local de Gospodarire Comunala
HOTĂRÂREA NR.33 din 13.06.2019 – incetarea de drept a contractului de administrare al SC Serviciul Public Local de Gospodarire Comunala
HOTĂRÂREA NR.32 din 31.05.2019 – aprobare cotizatie anuala A.D.I. pentru Salubrizare Bacau
HOTĂRÂREA NR.31 din 31.05.2019 – aprobare Regulament pentru stabilire si acordare sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolica Stefan cel Mare Biserica Capata
HOTĂRÂREA NR.30 din 31.05.2019 – acordare ajutor de urgenta
HOTĂRÂREA NR.29 din 31.05.2019 – actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Construire cladire administrativa sat Motocesti”
HOTĂRÂREA NR.28 din 31.05.2019 – aprobare caiet de sarcini pentru iluminat public
HOTĂRÂREA NR.27 din 31.05.2019 – actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrari de realizare racord individual de bransament”
HOTĂRÂREA NR.26 din 31.05.2019 – propunerea de rectificare a bugetului local
Raport de fundamentare al proiectului de buget pentru anul 2019
HOTĂRÂREA NR.25 din 19.04.2019 – aprobarea bugetului local pe anul 2019
HOTĂRÂREA NR.24 din 19.04.2019 – acceptare donatie autovehicul
HOTĂRÂREA NR.23 din 19.04.2019 – rechemarea din CO aferent anului 2019 a primarului
HOTĂRÂREA NR.22 din 19.04.2019 – implementarea proiectului „Reabilitate drumuri locale in satele Gura Vaii, Temelia, Dumbrava”
HOTĂRÂREA NR.21 din 08.04.2019 – aprobarea achizitionarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica pe o perioada de 12 luni
HOTĂRÂREA NR.20 din 08.04.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Construire Cladire Administrativa sat Motocesti”
HOTĂRÂREA NR.19 din 29.03.2019 – aprobarea concesionarii pasune prin incredintare directa
HOTĂRÂREA NR.18 din 29.03.2019 – aprobarea alocarii sumei de 12.000 lei pentru obiectivul „Amenajare fantana publica sat Dumbrava”
HOTĂRÂREA NR.17 din 21 martie 2019 – revocarea HCL 67/2018
HOTĂRÂREA NR.16 din 28 februarie 2019 – aprobarea achizitionarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in anul 2019
HOTĂRÂREA NR.15 din 28 februarie 2019 – inscrierea functiei de arhitect sef in nomenclatorul functiilor de conducere
HOTĂRÂREA NR.14 din 28 februarie 2019 – aprobarea contului de executie la 31.12.2018
HOTĂRÂREA NR.13 din 28 februarie 2019 – aprobarea retelei scolare 2019-2020
HOTĂRÂREA NR.12 din 28 februarie 2019 – aprobarea PV al sedintelor CL din 31.01.2019 si 19.02.2019
HOTĂRÂREA NR.11 din 19 februarie 2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Alimentare cu apa a localitatilor Temelia, Paltinata, Motocesti, Dumbrava si Capata”
HOTĂRÂREA NR.10 din 19 februarie 2019 privind stabilirea taxei de salubrizare la nivelul UAT Gura Vaii in anul 2019 pentru PFA, II, IF, Persoane juridice si alte forme de organizare, altele decat pers fizice
HOTĂRÂREA NR.9 din 19 februarie 2019 privind aprobarea platii deficitului catre A.D.I.S. Bacau
HOTĂRÂREA NR.8 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea actului aditional nr 1 la contractul de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in jud Bacau
HOTĂRÂREA NR.7 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea actului aditional nr 3 la contractul de pozitie privind modul de implementare al proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide in jud Bacau”
HOTĂRÂREA NR.6 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea actului aditional nr 3 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale si aprobarea tarifelor modificate
HOTĂRÂREA NR.5 din 17 ianuarie 2019 Privind aprobarea implementării obiectivului de investiții Construire Stație de Epurare a apei uzate in comuna Gura Văii, declararea acestuia ca investiție de utilitate publică de interes local pentru procedurile de scoatere din circuitul agricol a unei suprafețe de 4.000 mp.
HOTĂRÂREA NR.4 DIN 17 ianuarie 2019 Privind acordarea unui ajutor de înmormântare ca urmare a decesului Domnului Borcan Neculai, persoana singura
HOTĂRÂREA NR. 3 din 17 ianuarie 2019 Privind aprobarea alipirii a două loturi de teren ce aparțin domeniului privat al comunei Gura Văii
HOTĂRÂREA nr. 02 din data de 17.01.2019 Privind folosirea excedentului anual al bugetului local existent la 31.12.2018
HOTĂRÂREA NR.1 din 17 ianuarie 2019 Privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții pentru demnitarii publici, funcționarii publici și personalul contractual pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gura Văii pe anul 2019