Anunțuri carieră 2022

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de  CONSILIER, clasa I, grad profesional superior la Compartiment Fonduri Europene din cadrul Biroului Buget, Finanțe și Contabilitate.
Proces verbal privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de CONSILIER, clasa I, grad profesional superior,  la Compartimentul Fonduri Europene, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Văii, judeţul Bacău.

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante „șef S.V.S.U. , gr. IA” la Compartimentul pentru Situații de Urgență.
Proces verbal privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de „Șef S.V.S.U., gr. I A” la Compartimentul pentru Situații de Urgență

Anunt rezultat FINAL la concursul _ examenul de recrutare ocupare functie de executie AUDITOR

Anunt rezultat proba interviu la concursul _ examenul de recrutare ocupare functie de executie AUDITOR

Anunt privind sustinerea probei scrise la concursul sau examenul de recrutare din data de 26.07.2022 in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de AUDITOR

Anunț rezultat selecție dosare concurs_examen de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de AUDITOR, clasa I, grad profesional superior

Anunț rezultat final la concursul_examenul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere de Secretar general

Anunt rezultat proba interviu la concursul_examenul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere de Secretar general

Anunt rezultat proba scrisă la concursul/examenul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere de Secretar general

PV rezultat selecție dosare la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere de Secretar general

Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de AUDITOR, clasa I, grad profesional superior

Anunt concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Secretar General al comunei

PV rezultat final concurs de promovare in grad profesional – consilieri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Văii, jud. Bacău

PV rezultat proba interviu la concursul de promovare in grad profesional – consilieri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Văii

PV rezultat proba scrisa la concursul de promovare in grad profesional – consilieri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Văii, jud. Bacău

PV rezultat selectie dosare concurs promovare in grad profesional – consilieri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Văii, jud. Bacău

Anunt concurs de promovare in grad profesional – consilieri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Vaii, jud. Bacău

Anunt organizare concurs – SEF SVSU