Anunțuri carieră 2023

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul Juridic și Stare Civilă.
– Anunț rezultat selecție dosare la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Juridic și Stare civilă.
– Anunt rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Juridic și Stare civilă.
Anunt rezultat proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Juridic și Stare civilă.
– Anunt rezultat final la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Juridic și Stare civilă.

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Colectare Venituri, Casierie și Evidența Patrimoniului din cadrul Biroului Buget, Finanțe și Contabilitate.
Anunt rezultat selecție dosare la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent.
– Anunt rezultat proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Colectare venituri, Casierie și Evidența patrimoniului.
– Anunț rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Colectare venituri, Casierie și Evidența patrimoniului.
– Anunt rezultat final la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Colectare venituri, Casierie și Evidența patrimoniului.

Anunt rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de șofer buldoexcavator, grad 1A la Biroul Deservire și A.D.P.P.
– Anunt rezultat proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de șofer buldoexcavator, grad 1A la Biroul Deservire și A.D.P.P.
Anunț rezultat final la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de șofer buldoexcavator, grad 1A la Biroul Deservire și A.D.P.P.

– Anunt rezultat selectie dosare la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de șofer buldoexcavator, grad 1A la Biroul Deservire și A.D.P.P.

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de șofer buldoexcavator, grad / treaptă profesională IA la Biroul Deservire și Administrarea Domeniului Public și Privat.