Anunțuri 2023

Anunț autorizare APM.

Anunț privind convocarea adunării proprietarilor de terenuri, din comuna Gura Văii, în vederea desemnării a doi reprezentanți ai acestora în Comisia Locală de Fond Funciar Gura Văii.

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante  „șef S.V.S.U. , gr. IA” la Compartimentul pentru Situații de Urgență

Anunț privind acordul de mediu pentru proiectul „Extindere rețea de apă potabilă și branșamente aferente satelor Temelia și Dumbrava, comuna Gura Văii, județul Bacău.”

Anunț Extindere rețea alimentare cu apă potabilă și branșamente aferente satelor Temelia și Dumbrava, comuna Gura Văii, județul Bacău.

– Comuna Gura Văii anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Proiect integrat pentru înființarea rețelei de canalizare a apei menajere și modernizarea rețelei de apă potabilă în comuna Gura Văii, județul Bacău”. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate – Titlu Executoriu nr. 201000512/11.09.2023 si Somatia nr. 201000468/11.09.2023, pentru contribuabilul SC Mio&Ali SRL…

Anunț pentru comunicarea prin publicitate – emitere act administrativ fiscal pentru contribuabilii: Florea Gh. Dan. Genes P. Gheorghe, Trifan Iulian, Chiriac Neculai.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare.
Dispoziția nr. 284/05.10.2023 privind aprobarea procedurii interne referitoare la participarea solicitanților de finanțare în cadrul Programului de casare a autovehiculelor uzate;
Anexă la Dispoziția nr. 284/05.10.2023 Procedură internă privind participarea solicitanților de finanțare în cadrul Programului de casare a autovehiculelor uzate (Rabla local);

lnformare efectuata de comuna Gura Văii cu sediul in comuna Gura Văii, str. Primarăei, nr. 2, judetul Bacau, tel./fax.0371407500/0372.002112, e-mail: primarlaguravaii@yahoo.com, ce intentionează să solicite de la A.B.A. Siret, Sistemul de Gospodarire a Apelor Bacău, avlz de gospodarlre a apelor pentru realizarea lucrarilor ȚProiect integrat pentru infiintarea retelel de canalizare a apei menajere și modernlzarea retelei de apa potablla in comuna Gura Vaii, județul Bacau”, amplasata in satele Gura Vaii, Motocești, Păltinata, Temelia, Dumbrava și Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacau.

Comuna Gura Văii anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înfiinţarea unui centru de colectare a deşeurilor prin aport voluntar în comuna Gura Văii, judeţul Bacău” propus a se realiza în judeţul Bacău, comuna Gura Văii, satul Motoceşti, str. Pe Poiană.

Proces Verbal afișare rezultat licitație publică.
Anunț licitație deschisă, cu plic închis, privind vânzarea a 41 loturi teren curți construcții, situate în intravilanul satului Rotunda, comuna Gura Văii, județul Bacău.
Plan de amplasament loturi
Formulare necesare (.docx)
Declarație ca solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare lichidare sau faliment.

Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate, nr. 7728/07.08.2023 prvind titlu executoriu 8229/10.07.2023 și somația nr. 8229/10.07.2023, pe numele Macovei I. Traian.

Anunț atribuire pășuni comunale rămase disponibile ca urmare a rezilierii unor contracte

Raport Erou Turturica Gheorghe.

ANUNȚ IMPORTANT privind termenele la care persoanele fizice și juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol.

Anunț privind inițierea procesului de elaborare PUZ pentru proiectul Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar in comuna Gura Vaii, județul Bacău.

Proces verbal a ședinței publice de atribuire directă a suprafețelor de pășune, proprietatea Comunei Gura Văii, județul Bacău nr. 6218 din 12.06.2023.

Anunț atribuire pășuni comunale rămase disponibile ca urmare a rezilierii unor contracte.

Anunț pentru comunicarea prin publicitate 26.05.2023.

Anunț pentru comunicarea prin publicitate 18.05.2023.

Anunț pentru comunicarea prin publicitate din data de 16.05.2023.

Anunț privind acordarea de sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în Romania.

Anunț pentru comunicarea prin publicitate din data de 05.05.2023.

Proces verbal a ședinței publice de atribuire directă a pașunilor din proprietatea privată a comunei Gura Văii, județul Bacau.

Anunț pentru comunicarea prin publicare conform Cod Procedură Fiscală, titluri executorii și somații, din data de 27.04.2023.

– Anunț pentru comunicarea prin publicare conform Cod Procedură Fiscală, titluri executorii și somații, din data de 24.04.2023.

Anunț pentru comunicarea prin publicare conform Cod Procedură Fiscală, titluri executorii și somații, din data de 18.04.2023.

Anunț atribuire pășuni comunale rămase disponibile ca urmare a rezilierii unor contracte.

– Anunț pentru comunicarea prin publicare conform Cod Procedură Fiscală din data de 20.03.2023.

– Anunț pentru comunicare prin publicitate, conform Cod Procedură Fiscală, titluri executorii și somații.

Anunt individual pentru comunicarea prin publicitate – Piciorlung Ionel.

Raportul de stare economică, socială și de mediu a comunei Gura Văii in anul 2022.

Anunț privind acordul de mediu pentru proiectul „Extindere rețea alimentare cu apă potabilă în comuna Gura Văii, jud. Bacău”.

Proces verbal de afișare rezultat la anuntul nr. 1871 din 07.02.2023 privind vânzarea a 41 loturi teren curți costrucții situate în intravilanul satului Rotunda, comuna Gura Văii, județul Bacău.

Anunț licitație deschisă cu plic închis privind vânzarea a 41 de loturi teren, curți construcții situate în intravilanul satului Rotunda, comuna Gura Văii, județul Bacău.
Formulare necesare (formulare.docx)…

Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate – Titlu Executoriu și Somația nr. 7519/09.01.2023 – Radu I. Ionuț.

Anunț privind sesiunile de instruire în vederea obținerii Certificatului de utilizare durabilă a produselor de protecție a plantelor conform Ordinului nr. 1.356 din 2018.