Anunțuri 2023

Anunț pentru comunicarea prin publicitate 26.05.2023.

Anunț pentru comunicarea prin publicitate 18.05.2023.

Anunț pentru comunicarea prin publicitate din data de 16.05.2023.

Anunț privind acordarea de sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în Romania.

Anunț pentru comunicarea prin publicitate din data de 05.05.2023.

Proces verbal a ședinței publice de atribuire directă a pașunilor din proprietatea privată a comunei Gura Văii, județul Bacau.

Anunț pentru comunicarea prin publicare conform Cod Procedură Fiscală, titluri executorii și somații, din data de 27.04.2023.

– Anunț pentru comunicarea prin publicare conform Cod Procedură Fiscală, titluri executorii și somații, din data de 24.04.2023.

Anunț pentru comunicarea prin publicare conform Cod Procedură Fiscală, titluri executorii și somații, din data de 18.04.2023.

Anunț atribuire pășuni comunale rămase disponibile ca urmare a rezilierii unor contracte.

– Anunț pentru comunicarea prin publicare conform Cod Procedură Fiscală din data de 20.03.2023.

– Anunț pentru comunicare prin publicitate, conform Cod Procedură Fiscală, titluri executorii și somații.

Anunt individual pentru comunicarea prin publicitate – Piciorlung Ionel.

Raportul de stare economică, socială și de mediu a comunei Gura Văii in anul 2022.

Anunț privind acordul de mediu pentru proiectul „Extindere rețea alimentare cu apă potabilă în comuna Gura Văii, jud. Bacău”.

Proces verbal de afișare rezultat la anuntul nr. 1871 din 07.02.2023 privind vânzarea a 41 loturi teren curți costrucții situate în intravilanul satului Rotunda, comuna Gura Văii, județul Bacău.

Anunț licitație deschisă cu plic închis privind vânzarea a 41 de loturi teren, curți construcții situate în intravilanul satului Rotunda, comuna Gura Văii, județul Bacău.
Formulare necesare (formulare.docx)…

Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate – Titlu Executoriu și Somația nr. 7519/09.01.2023 – Radu I. Ionuț.

Anunț privind sesiunile de instruire în vederea obținerii Certificatului de utilizare durabilă a produselor de protecție a plantelor conform Ordinului nr. 1.356 din 2018.