Anunțuri 2022

– Anunț pentru comunicare prin publicitate, conform Cod Procedură Fiscală, titluri executorii și somații.

Anunț individual pt. comunicare prin publicitate – titlu executoriu / somația nr. 8060/16.06.2020 (conform Cod Procedură Fiscală) – Văsii V. Marinela, sat Gura Văii, nr. 431.

Anunț pentru comunicare prin publicitate, conform Cod Procedură Fiscală, titluri executorii și somații.

– Anunț licitație deschisă cu plic închis privind vânzarea a 41 de loturi teren curți construții situate în intravilanul satului Rotunda, comuna Gura Văii jud. Bacau.
– Descărcați de aici formularele necesare participării la licitație – [format office .docx]… 

Anunț privind obligativitatea declarării foselor septice.
Formular declarare fose septice.

Anunţ transparenţă decizională:
Proiect de Hotărâre – privind aprobarea documentaţiei cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru şi Carte funciară a imobilului Drum Comunal DC 112 Gura Văii – Viişoara (com Ştefan Cel mare), aflat în extravilanul satului Gura Văii, comuna Gura Văii, judeţ Bacău – domeniul public al UAT Gura Văii.

– Proces verbal de afișare rezultat licitație conform anunțului nr. 8695 din 09.09.2022

– Proces verbal de afișare rezultat licitație, conform anunțului nr. 8912 din 19.09.2022.

– Proces-verbal de afișare a rezultatului la licitația cu nr. 8701 din 09.09.2022.

– Erata la anuntul nr. 8701 din 09.09.2022.
Vezi aici:
– ANUNȚ 8701/09.09.2022 privind vânzarea prin licitație publică a unui teren curți construcții, cu suprafața de 1844 m.p. având nr. cadastral 61948, aparținând domeniului privat al comunei Gura Văii, județul Bacău. 
– Studiu de oportunitate și caiet de sarcini pentru vânzare teren curți construcții situat în intravilanul satului Gura Văii, strada Peste Vale comuna Gura Văii, județul Bacău.].

– Proces verbal de afișare – rezultat privind Licitația deschisă – vânzarea a 41 loturi teren curți construcții.

– Anunț transparență decizională:
Dispoziția primarului privind programul de lucru în instituție, programul de lucru cu publicul și programul de audiențe în cadrul Primăriei Gura  Văii…

– Anunț transparență decizională:
Proiectul de hotărâre cu privire la emiterea avizului de principiu a documentației de urbanism – Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – „Centrală electrică eoliană Onești de 85 Mw și racord la stația electrică Borzești Municipiul Onești și Comunele Gura Văii și Helegiu, județ Bacău”

ANUNȚ licitaţie deschisa cu plic inchis pentru vânzarea a 3 loturi de teren si constructie, situate in intravilanul satului Rotunda, comuna Gura Vaii, judetul Bacau.
Schiță amplasament.
Cerere de restituire a garanţiei de participare.
Formulare necesare.

ANUNȚ privind vânzarea prin licitație publică a unui teren curți construcții, cu suprafața de 1844 m.p. având nr. cadastral 61948, aparținând domeniului privat al comunei Gura Văii, județul Bacău.
Studiu de oportunitate și caiet de sarcini pentru vânzare teren curți construcții situat în intravilanul satului Gura Văii, strada Peste Vale comuna Gura Văii, județul Bacău.
– Erata la anuntul nr. 8701 din 09.09.2022.
– Proces-verbal de afișare a rezultatului la licitația cu nr. 8701 din 09.09.2022.

ANUNȚ ! privind organizarea licitației publice cu strigare în vederea valorificării unor bunuri aparținând Comunei Gura Văii, jud. Bacău.
CAIET DE SARCINI privind valorificare prin vânzare a unor bunuri scoase din funcțiune aparținând patrimoniului privat al Comunei Gura Văii.

Anunț licitație deschisă cu plic închis privind vânzarea a 41 de loturi teren curți construții situate în intravilanul satului Rotunda, comuna Gura Văii jud. Bacau.
Descărcați de aici formularele necesare participării la licitație – [format office .docx]… 
– Descărcați de aici schița celor 41 de loturi (plan topografic)…

Anunt transparenta decizionala – PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind: atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Gura Văii, județul Bacău, a unui număr de 42 loturi teren(curți-construcții) situate în intravilanul amplasamentului Rotunda, comuna Gura Văii, județ Bacău

Anunt transparenta decizionala:
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE Privind: Privind aprobarea Notei de fundamentare în vederea elaborării MONOGRAFIEI COMUNEI GURA VĂII.
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii între Comuna Gura Văii, prin Consiliul Local, şi Federația Română de Automobilism Sportiv, prin Club Sportiv Curița Sticlărie , în vederea susţinerii evenimentului sportiv „CUPA OFFROAD GURA VĂII 2022 ”, în perioada 15-17 IULIE 2022

Angajament ferm alimentare cu apa

Anunt de informare aferent proiectului eolian
Anunt intentie elaborare PUZ
2022_24_28_Aviz_op_Plansa_1_PUZ_BW
2022_24_28_Aviz_op_Plansa_2_PUZ_BW
2022_24_28_Aviz_op_Plansa_3_PUZ_BW
2022_04_28_Aviz_oportunitate_PUZ_BW

Proces verbal afisare rezultat licitatie pasuni

Anunt inchiriere prin incredintare directa sau prin licitatie cu strigare pasuni in suprafata de 54,98 lei ha

Proces verbal de afisare negociere redeventa

Anunt privind concesionarea prin atribuire directa cu negocierea redeventei a unui imobil (teren) inscris in CF nr. 61694 in suprafata de 5000 mp proprietate privata a comunei Gura Vaii, judetul Bacau

Proces verbal de afisare rezultat FINAL pentru licitatia din 06.01.2022

Cerere restituire Garantie de participare licitatie

Proces verbal de afisare rezultat PRELIMINAR pentru licitatia publicata in data de 06.01.2022

Erata la anuntul de licitatie nr. 161 din 06.01.2022

Proces verbal de afisare rezultat licitatie Lot 7

Anunt licitatie deschisa privind vanzarea a 126 de loturi teren+constructii
– Formulare
– Schita de amplasament
– Dispozitia nr 60 din 08.02.2022 – prelungirea perioadei de depunere a ofertelor