Anunțuri 2022

Anunt transparenta decizionala – PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind: atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Gura Văii, judeţul Bacău, a unui număr de 42 loturi teren(curți-construcții) situate în intravilanul amplasamentului Rotunda, comuna Gura Văii, județ Bacău

Anunt transparenta decizionala:
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE Privind: Privind aprobarea Notei de fundamentare în vederea elaborării MONOGRAFIEI COMUNEI GURA VĂII.
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii între Comuna Gura Văii, prin Consiliul Local, şi Federația Română de Automobilism Sportiv, prin Club Sportiv Curița Sticlărie , în vederea susţinerii evenimentului sportiv „CUPA OFFROAD GURA VĂII 2022 ”, în perioada 15-17 IULIE 2022

Angajament ferm alimentare cu apa

Anunt de informare aferent proiectului eolian
Anunt intentie elaborare PUZ
2022_24_28_Aviz_op_Plansa_1_PUZ_BW
2022_24_28_Aviz_op_Plansa_2_PUZ_BW
2022_24_28_Aviz_op_Plansa_3_PUZ_BW
2022_04_28_Aviz_oportunitate_PUZ_BW

Proces verbal afisare rezultat licitatie pasuni

Anunt inchiriere prin incredintare directa sau prin licitatie cu strigare pasuni in suprafata de 54,98 lei ha

Proces verbal de afisare negociere redeventa

Anunt privind concesionarea prin atribuire directa cu negocierea redeventei a unui imobil (teren) inscris in CF nr. 61694 in suprafata de 5000 mp proprietate privata a comunei Gura Vaii, judetul Bacau

Proces verbal de afisare rezultat FINAL pentru licitatia din 06.01.2022

Cerere restituire Garantie de participare licitatie

Proces verbal de afisare rezultat PRELIMINAR pentru licitatia publicata in data de 06.01.2022

Erata la anuntul de licitatie nr. 161 din 06.01.2022

Proces verbal de afisare rezultat licitatie Lot 7

Anunt licitatie deschisa privind vanzarea a 126 de loturi teren+constructii
– Formulare
– Schita de amplasament
– Dispozitia nr 60 din 08.02.2022 – prelungirea perioadei de depunere a ofertelor