Achiziții publice 2024

Raportul procedurii nr. 2022 din 01.03.2024.

ANUNT ANULARE ANEXA NR. 5 LA Ordinul Președintelui ANAP nr. 1170 din 2021 – RAPORTUL PROCEDURII.

Proces verbal afișare rezultat achiziție directă conform AP. 1097 din 05.02.2024.
Anunț de participare privind achiziția de lucrări – Construire clădire administrativa sat Motocești – rest de executat cu nr. 1097 din 05.02.2024.
Construire clădire administrativă – sat Motocești com. Gura Văii – fără valori – documentație arhivată în format .zip.
Deviz general.
Formulare 1-12.
Memoriu continuare lucrări – Construire Clădire Administrativă sat Motocești, comuna Gura Văii, județul Bacău – rest de executat.
Memoriu tehnic si caiet de sarcini instalații încălzire.
Memoriu tehnic si caiet de sarcini pentru instalațiile electrice.
Memoriu tehnic si caiet de sarcini pt. instalații sanitare.
Scrisoare de înaintare.

Anunț de anulare achiziție directă – Construire Clădire administrativă sat Motocești – rest de executat.

Răspuns la clarificarea nr. 2.

Răspuns la solicitări de clarificări.

Anunț de participare privind achiziția de lucrări – Construire Clădire Administrativă sat Motocești – rest de executat.

Construire clădire administrativă-sat Motocești comuna Gura Văii – fără valori – documente arhivate cu extensie .zip

Deviz general.

Formulare 1-12

Memoriu continuare lucrări – Construire Clădire Administrativă sat Motocești, comuna Gura Văii, județul Bacău – rest de executat.

Memoriu tehnic și caiet de sarcini instalații încălzire.

Memoriu tehnic și caiet de sarcini pentru instalațiile electrice.

Memoriu tehnic si caiet de sarcini pentru instalații sanitare.

Scrisoare de înaintare.
Erata la anunțul de participare nr. 769 din 26.01.2024