Achiziții publice 2024

Anunț de participare – Servicii de catering.
Caiet de sarcini.
Contract-de-servicii – draft.
Declarație GDPR.
Fișa de date.
Formulare.
Împuternicire Formularul B.
Scrisoare de înaintare – Formularul A.
Strategia de contractare.
Erata nr. 1 la anunțul de participare nr. 5895 din 01.07.2024.
Erata nr. 2 la anunțul de participare nr. 5895 din 01.07.2024.
Anunț termen decalare depunere oferte aferente PS Masa sănătoasă în scoli.
Contestație nr. 132 din 02.07.2024.

Anunț de publicitate și documente anexă pentru obiectivul de investiție “Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public, la nivelul comunei Gura Văii, județul Bacău” – arhivă documentație completă cu extensie .zip.
Anunț de publicitate pentru obiectivul de investiție “Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public, la nivelul comunei Gura Văii, județul Bacău” – document cu extensie .pdf.
Erata la anunțul de publicitate nr. 4445 din 13.05.2024.

Anunț de participare pentru achiziția de „Servicii diriginte de șantier pentru obiectul de investiție Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Gura Văii, județul Bacău.”
Caiet de sarcini.
Formulare necesare.
Piese desenate PTH.zip
Piese scrise PTH.

Anunț atribuire contract de servicii – Pachet alimentar, pentru elevii din unitățile de învățământ din comuna Gura Văii, județul Bacău.

Raportul procedurii nr. 2022 din 01.03.2024.

ANUNT ANULARE ANEXA NR. 5 LA Ordinul Președintelui ANAP nr. 1170 din 2021 – RAPORTUL PROCEDURII.

Proces verbal afișare rezultat achiziție directă conform AP. 1097 din 05.02.2024.
Anunț de participare privind achiziția de lucrări – Construire clădire administrativa sat Motocești – rest de executat cu nr. 1097 din 05.02.2024.
Construire clădire administrativă – sat Motocești com. Gura Văii – fără valori – documentație arhivată în format .zip.
Deviz general.
Formulare 1-12.
Memoriu continuare lucrări – Construire Clădire Administrativă sat Motocești, comuna Gura Văii, județul Bacău – rest de executat.
Memoriu tehnic si caiet de sarcini instalații încălzire.
Memoriu tehnic si caiet de sarcini pentru instalațiile electrice.
Memoriu tehnic si caiet de sarcini pt. instalații sanitare.
Scrisoare de înaintare.

Anunț de anulare achiziție directă – Construire Clădire administrativă sat Motocești – rest de executat.

Răspuns la clarificarea nr. 2.

Răspuns la solicitări de clarificări.

Anunț de participare privind achiziția de lucrări – Construire Clădire Administrativă sat Motocești – rest de executat.

Construire clădire administrativă-sat Motocești comuna Gura Văii – fără valori – documente arhivate cu extensie .zip

Deviz general.

Formulare 1-12

Memoriu continuare lucrări – Construire Clădire Administrativă sat Motocești, comuna Gura Văii, județul Bacău – rest de executat.

Memoriu tehnic și caiet de sarcini instalații încălzire.

Memoriu tehnic și caiet de sarcini pentru instalațiile electrice.

Memoriu tehnic si caiet de sarcini pentru instalații sanitare.

Scrisoare de înaintare.
Erata la anunțul de participare nr. 769 din 26.01.2024