Hotărâri Consiliul Local Gura Văii anul 2021

Hotararea nr 11 din 19.01.2021
HCL nr. 10 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniv de stat de pe raza teritoriala a comunei Gura Vaii , jud Bacau pentru anul scolar 2021-2022
HCL nr. 9 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea utilizarii exedentului bugetului local al comunei Gura Vaii
HCL nr. 8 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea Dispozitiei nr. 4 din 07 ianuarie 2021 privind acoperirea definitiva a exedentului bugetar local al comunei Gura Vaii
HCL nr. 7 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea programului de masuri pt asigurarea curateniei, buna gospodarire si infrumusetarea comunei Gura Vaii
HCL nr. 6 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021
HCL nr. 5 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1 la contractul de pasune cu nr. 10154 din 08.04.2020
HCL nr. 4 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea acordarii unui ajutor de inmormantare d-nei Iovu Mariana , sat Capata
HCL nr. 3 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 100 din 23 decembrie 2020
HCL nr. 2 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a structurii Primariei comunei Gura Vaii
HCL nr. 1 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului