Achiziții publice 2022

Raportul procedurii.

Anunt de participare privind achizitia de servicii de catering pentru Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gura Vaii , judetul Bacau aferent anului 2023.
Caiet de sarcini
Contract de prestări servicii servicii
Declarația GDPR
Fișa de date
Formulare
Împuternicire
– – Răspuns la solicitări de clarificări.
– – Erată la anunțul de participare nr. 11425 din 08.12.2022.
– – Anexă nr. 2 la formularul de oferta F6 modificat.
– – – Erata nr. 2 la anunțul de participare nr. 11425 din 08.12.2022
– – – Răspuns la clarificări
– – – – Răspuns la solicitare clarificări

Anunț consultare de piață privind stabilirea valorii estimate pentru servicii de acordare credite – linie de finanţare revolving.
Caiet de sarcini privind achiziția publică de servicii de acordare credite – linie de finanțare revolving în vederea finanțării unor investiții de interes local.

Anunț consultare de piață privind stabilirea valorii estimate pentru întocmirea unui studiu hidrogeologic preliminar.
Caiet de sarcini.

06.10.2022 Anunț privind achiziția publică de servicii de acordare credite – linie de finanțare revolving în cuantum de 9.000.000 lei, în vederea finanțării unor investiții de interes public local.
Anunț consultarea pieței
Caiet de sarcini
Rezultat proces verbal – consultare piață [nou!].

31.08.2022 Anunt de participare – Servicii de catering pentru asigurarea hranei elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Gura Vaii, jud. Bacau
Caiet de sarcini
Contract de servicii
FISA DE DATE
Declaratia GDPR
Imputernicire
Formulare

30.08.2022 Anunt anulare procedura simplificata proprie- Servicii de catering pentru asigurarea hranei elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 1 Gura Vaii

08.08.2022 Servicii de catering pentru asigurarea hranei elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Gura Vaii pentru anul 2022
CAIET DE SARCINI
Contract de servicii
FISA DE DATE
Imputernicire
Formulare

15.07.2022 Anunt anulare achizitie directa privind servicii de proiectare faza Studiu de Coexistenta pt inv. Sistem de supraveghere video in comuna Gura Vaii

29.06.2022 Anunt de participare privind servicii de proiectare faza Studiu de coexistenta pentru investitia Sistem de supraveghere video stradal in comuna Gura Vaii, jud. Bacau
– Caiet de sarcini
– Plansa incadrare
– Scrisoare de inaintare
– Formulare

20.05.2022 Anunt de participare – Lucrari de amenajare exterior cladire administrativa sat Patrascani (Catun Patrascani) com. Gura Vaii, jud. Bacau
– Memoriu de prezentare
– F1_centralizator_pe_obiectiv-FARA VALORI
– 1_Cladire_administrativa_Patrascani_F2_centralizator_pe_obiect-FARA VALORI
– 1_1_Lucrari_amenajare_exterior_F3_lista_cantitati-FARA VALORI
– Scrisoare de inaintare
– Formulare 1-10

12.05.2022 Anunt de participare privind AD -Servicii de inchiriere utilaje
Caiet de sarcini
Formulare

26.04.2022 ANUNT DE ANULARE achizitie directa avand ca obiect Lucrari de amenajare exterior cladire administrativa sat Patrascani (Catun Patrascani), com. Gura Vaii, jud Bacau

18.04.2022 ANUNT de participare „Lucrari de amenajare exterior cladire administrativa”
1_1_Lucrari_amenajare_exterior_F3_lista_cantitati-FARA VALORI
1_Cladire_administrativa_Patrascani_F2_centralizator_pe_obiect-FARA VALORI
F1_centralizator_pe_obiectiv-FARA VALORI
Memoriu de prezentare
Formulare 1-10
Scrisoare de inaintare
Raspuns la solicitare de clarificari

05.04.2022 Anunt de participare privind achizitionarea echipamentelor de joaca in locatiile Temelia si Dumbrava
Caiet de sarcini
Formulare achizitii directe
Scrisoare de inaintare

21.03.2022 – Anunt de participare privind achizitia de servicii – Servicii de elaborare Proiect tehnic , detalii de executie, asistenta tehnica, DTAC, etc pentru obiectivul de investitie Modernizare strada Patrascani i
Tema de proiectare drum Gura Vaii
Formulare achizitii directe
Scrisoare de inaintare

14.03.2022 – Anunt de participare privind Servicii de medicina muncii pentru personalul din primaria Gura Vaii, comuna Gura Vaii, judetul Bacau
– Scrisoare de inaintare
– Formulare achizitii directe

23.02.2022 – Anunt de participare privind achizitia de lucrari – Inlocuire invelitoare cladire administrativa sat Capata, com. Gura Vaii
– Memoriu de prezentare pentru investitia inlocuire invelitoare cladire administrativa sat Capata, com. Gura Vaii
– Lista cu cantitatile de lucrari FARA VALORI
– Scrisoare de inaintare
– Formulare 1-7

23.02.2022 – Anunt de participare privind achizitia de lucrari – Inlocuire invelitoare cladire administrativa sat Paltinata, com. Gura Vaii
– Memoriu de prezentare pentru investitia Inlocuire invelitoare cladire administrativa sat Paltinata, com.Gura Vaii
– Lista cu cantitatile de lucrari FARA VALORI
– Scrisoare de inaintare
– Formulare 1-7

22.01.2022 – Anunt de participare privind achizitia de servicii de catering pentru Scoala Gimnaziala nr. 1 Gura Vaii, comuna Gura Vaii, judetul Bacau
– Caiet de sarcini privind achizitia de Servicii de catering pentru Scoala Gimnaziala nr. 1 Gura Vaii
– Fisa de date a achizitiei
– Formulare
– Erata la anuntul de participare nr. 2376 din 22.02.2022 privind Achizitia de Servicii de catering pentru Sc. Gimnaziala nr. 1 Gura Vaii

21.02.2022 – Anunt de participare pentru achizitia de lucrari – Lucrari de sistematizare teren Scoala Gimnaziala Dumbrava, com. Gura Vaii, jud. Bacau
– Fara valori sistematizare teren Scoala Dumbrava
– Memoriu de prezentare +plan de situatie
– Scrisoare de inaintare
– Formulare 1-10