Achiziții publice 2022

29.06.2022 Anunt de participare privind servicii de proiectare faza Studiu de coexistenta pentru investitia Sistem de supraveghere video stradal in comuna Gura Vaii, jud. Bacau
– Caiet de sarcini
– Plansa incadrare
– Scrisoare de inaintare
– Formulare

20.05.2022 Anunt de participare – Lucrari de amenajare exterior cladire administrativa sat Patrascani (Catun Patrascani) com. Gura Vaii, jud. Bacau
– Memoriu de prezentare
– F1_centralizator_pe_obiectiv-FARA VALORI
– 1_Cladire_administrativa_Patrascani_F2_centralizator_pe_obiect-FARA VALORI
– 1_1_Lucrari_amenajare_exterior_F3_lista_cantitati-FARA VALORI
– Scrisoare de inaintare
– Formulare 1-10

12.05.2022 Anunt de participare privind AD -Servicii de inchiriere utilaje
Caiet de sarcini
Formulare

26.04.2022 ANUNT DE ANULARE achizitie directa avand ca obiect Lucrari de amenajare exterior cladire administrativa sat Patrascani (Catun Patrascani), com. Gura Vaii, jud Bacau

18.04.2022 ANUNT de participare „Lucrari de amenajare exterior cladire administrativa”
1_1_Lucrari_amenajare_exterior_F3_lista_cantitati-FARA VALORI
1_Cladire_administrativa_Patrascani_F2_centralizator_pe_obiect-FARA VALORI
F1_centralizator_pe_obiectiv-FARA VALORI
Memoriu de prezentare
Formulare 1-10
Scrisoare de inaintare
Raspuns la solicitare de clarificari

05.04.2022 Anunt de participare privind achizitionarea echipamentelor de joaca in locatiile Temelia si Dumbrava
Caiet de sarcini
Formulare achizitii directe
Scrisoare de inaintare

21.03.2022 – Anunt de participare privind achizitia de servicii – Servicii de elaborare Proiect tehnic , detalii de executie, asistenta tehnica, DTAC, etc pentru obiectivul de investitie Modernizare strada Patrascani i
Tema de proiectare drum Gura Vaii
Formulare achizitii directe
Scrisoare de inaintare

14.03.2022 – Anunt de participare privind Servicii de medicina muncii pentru personalul din primaria Gura Vaii, comuna Gura Vaii, judetul Bacau
– Scrisoare de inaintare
– Formulare achizitii directe

23.02.2022 – Anunt de participare privind achizitia de lucrari – Inlocuire invelitoare cladire administrativa sat Capata, com. Gura Vaii
– Memoriu de prezentare pentru investitia inlocuire invelitoare cladire administrativa sat Capata, com. Gura Vaii
– Lista cu cantitatile de lucrari FARA VALORI
– Scrisoare de inaintare
– Formulare 1-7

23.02.2022 – Anunt de participare privind achizitia de lucrari – Inlocuire invelitoare cladire administrativa sat Paltinata, com. Gura Vaii
– Memoriu de prezentare pentru investitia Inlocuire invelitoare cladire administrativa sat Paltinata, com.Gura Vaii
– Lista cu cantitatile de lucrari FARA VALORI
– Scrisoare de inaintare
– Formulare 1-7

22.01.2022 – Anunt de participare privind achizitia de servicii de catering pentru Scoala Gimnaziala nr. 1 Gura Vaii, comuna Gura Vaii, judetul Bacau
– Caiet de sarcini privind achizitia de Servicii de catering pentru Scoala Gimnaziala nr. 1 Gura Vaii
– Fisa de date a achizitiei
– Formulare
– Erata la anuntul de participare nr. 2376 din 22.02.2022 privind Achizitia de Servicii de catering pentru Sc. Gimnaziala nr. 1 Gura Vaii

21.02.2022 – Anunt de participare pentru achizitia de lucrari – Lucrari de sistematizare teren Scoala Gimnaziala Dumbrava, com. Gura Vaii, jud. Bacau
– Fara valori sistematizare teren Scoala Dumbrava
– Memoriu de prezentare +plan de situatie
– Scrisoare de inaintare
– Formulare 1-10